IMG-LOGO
Trang Chủ Danh Sách Khoá Học Online

HƯỚNG DẪN MUA KHOÁ HỌC:


B1. Tạo tài khoản -> Sử dụng để học online

B2. Chuyển khoản theo thông tin sau


STK : 19033986174016
Chủ tài khoản : TRAN VAN DIEP
Chi nhánh : Hà Nội
Ngân Hàng : Techcombank

Nội dung: java2_online số_điện_thoại_bạn_đăng_kýKhoá học lập trình Java Core nâng cao

699,000 VND

1,599,000 VND

  • Sử dụng trong 1 năm & tại một thời điểm chỉ đăng nhập trên một máy tính.
  • Bạn học theo thứ tự đã sắp xếp.
  • Code lại ví dụ trong video và chạy xem kết quả.
  • Làm bài tập đẩy đủ, chỉ xem video hướng dẫn sau khi đã tập chung suy nghĩ & cần tìm hỗ trợ cách giải quyết.
  • Để lại comment trong bài đang học (Tìm code mẫu, bài tập chưa có video hướng dẫn, thắc mắc, .v.v). Mình sẽ đọc comment hàng ngày và sẽ hỗ trợ bạn tốt nhất có thể.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Exception & Collection
1 Bài Giảng: Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao

by Trần Văn Điêp

2 Bài Giảng: Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao

by Trần Văn Điêp

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

5 Bài Giảng: Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

by GokiSoft.com

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

7 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

8 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 5

by GokiSoft.com

9 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 6

by GokiSoft.com

File
1 Bài Giảng: Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao

by Trần Văn Điêp

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

3 Bài Giảng: Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files

by GokiSoft.com

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

5 Bài Giảng: File - Quản lý thông tin sinh viên

by GokiSoft.com

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

7 Bài Giảng: Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao

by Trần Văn Điêp

8 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

9 Bài Giảng: Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java

by GokiSoft.com

10 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 5

by GokiSoft.com

11 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 6

by GokiSoft.com

12 Bài Giảng: Java Basic - Phần mềm AI LÀ TRIỆU PHÚ

by GokiSoft.com

13 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 7

by GokiSoft.com

14 Bài Giảng: Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

by Trần Văn Điêp

15 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 8

by GokiSoft.com

Thread
1 Bài Giảng: Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java

by GokiSoft.com

2 Bài Giảng: Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới.

by Trần Văn Điêp

3 Bài Giảng: Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao

by Trần Văn Điêp

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

5 Bài Giảng: Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1

by Trần Văn Điêp

6 Bài Giảng: Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2

by Trần Văn Điêp

7 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

8 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

9 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

10 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 5

by GokiSoft.com

11 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 6

by GokiSoft.com

12 Bài Giảng: Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao

by Trần Văn Điêp

13 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 7

by GokiSoft.com

14 Bài Giảng: Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java

by GokiSoft.com

15 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 8

by GokiSoft.com

16 Bài Giảng: Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

by Trần Văn Điêp

CSDL
1 Bài Giảng: Java Swing|FX -Form nhập thông tin sinh viên Java Swing-Component Java Swing-Khoá học Lập trình Java

by GokiSoft.com

2 Bài Giảng: Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao

by Trần Văn Điêp

3 Bài Giảng: Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao

by GokiSoft.com

4 Bài Giảng: Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao

by Trần Văn Điêp

5 Bài Giảng: Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java

by GokiSoft.com

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

7 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

8 Bài Giảng: Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java

by Trần Văn Điêp

9 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

10 Bài Giảng: Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing

by GokiSoft.com

11 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

12 Bài Giảng: Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

by Trần Văn Điêp

13 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 5

by GokiSoft.com

14 Bài Giảng: Chương trình quản lý Test nhanh PCR - COVID19 - Lập trình Java nâng cao - C2010G

by GokiSoft.com

15 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 6

by GokiSoft.com

16 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 7

by GokiSoft.com

17 Bài Giảng: Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1

by GokiSoft.com

18 Bài Giảng: Chương quản lý bán hàng - Chức năng đăng ký + đăng nhập hệ thống - Phần 2

by GokiSoft.com

19 Bài Giảng: Chương quản lý bán hàng - Chức năng quản lý sản phẩm - Thêm chức năng mới

by GokiSoft.com

20 Bài Giảng: Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

by GokiSoft.com

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ
1 Bài Giảng: Hướng dẫn tìm hiểu đệ quy qua bài Fibonaci - Recursion Fibonaci - Java

by GokiSoft.com

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

3 Bài Giảng: Phân chia mảng số nguyên thành 2 phần + chắc + lẻ

by GokiSoft.com

4 Bài Giảng: Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

by Trần Văn Điêp

5 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

XML & JSON & CSDL
1 Bài Giảng: Tìm hiểu XML & Hướng dẫn phân tích tài liệu XML quản lý lớp học bằng Java

by GokiSoft.com

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

4 Bài Giảng: - Hướng dẫn tạo dự án quản lý sinh viên + import + export XML File

by GokiSoft.com

5 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

6 Bài Giảng: Json/Gson & Java - Phân tích dữ liệu lớp học JSON bằng Java -Ứng dụng quản lý lớp học Java nâng cao

by GokiSoft.com

7 Bài Giảng: gson trong Java - Vi dụ json trong java - Bài tập quản lý sản phẩm + json trong Java

by GokiSoft.com

8 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

9 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 5

by GokiSoft.com

10 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 6

by GokiSoft.com

11 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 7

by GokiSoft.com

12 Bài Giảng: C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

by Trần Văn Điêp

13 Bài Giảng: C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

by Trần Văn Điêp

14 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 8

by GokiSoft.com

15 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 9

by GokiSoft.com

16 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 10

by GokiSoft.com

17 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 11

by GokiSoft.com

18 Bài Giảng: Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java

by GokiSoft.com

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination
1 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

2 Bài Giảng: Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1

by Trần Văn Điêp

3 Bài Giảng: Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2

by Trần Văn Điêp

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

5 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

Đã sao chép!!!