IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 [Video] Giới thiệu môn học + Tạo website căn bản & Tìm hiểu các kiến thức web

[Video] Giới thiệu môn học + Tạo website căn bản & Tìm hiểu các kiến thức web

by GokiSoft.com - 18:38 15/11/2021 1,256 Lượt Xem

LINK VIDEO BAI GIANG

Học:
	- Classroom:
	- Gokisoft <-> Classroom:

Chương trình học:
	- C
	Frontend
		- HTML/CSS/JS
		- AngularJS
	Backend
		- SQL Server/MySQL
		- PHP/Laravel

	- C
	- HTML/CSS/JS
	- Bootstrap/jQuery
	- SQL Server
	- PHP

-> Phát triển được website (frontend + backend) -> Apply công việc vào công ty Frontend | Backend | Fullstack (Frontend + Backend)
-> Tạo web bán hàng/web giới thiệu công ty/...

- C:
	- Khái báo biến
	- Chuẩn coding convention trong phần khai báo biến
	- Toán tử, biểu thức điều kiện
	- Mệnh đề điêu kiện if/else/switch
	- Vòng lặp: for, while, do..while
	- Mảng 1 chiều
	- String

- html/css/js + angularjs + anguar 10/12 + vuejs -> ok

====================================================================================================
Nội dung môn học: HTML/CSS/JS

- Tạo 1 website gokisoft.com, baomoi.com, ...
	- Tên miền (DNS) -> tạo 1 miền FREE
	- Server/Hosting -> Kiến thức về nó -> đắng 1 server/hosting miễn phí: 000webhost/heroku
	- IP: 
	- Cấu hình tên miền (DNS) <-> hosting/server

	- Có 1 website ok.

Nội dung trong bài học hôm này của chúng ta là gì:
- Tạo 1 website đơn giản
- Heroku (hosting/tên miền)
- Git/github

-> phát hành trang web của các bạn online

1) Cài đặt môi trường phát triển
	- WebStorm/Visual Studio/.../Sublime text 4

2) HTML/CSS/JS
	- Ghi nhớ nhiều
	- Phương pháp học HTML/CSS -> gõ nhiều -> tra cưu -> ghi nhớ dẫn -> thuộc rất nhiều

3) Tài liệu học
	- Giáo trình Aptech
	- Online:
		https://www.w3schools.com/html/default.asp -> English
		https://gokisoft.com/gioi-thieu-ve-html5.html

4) Lưu ý:
	- HTML/CSS/JS -> biên dịch bởi browser (chrome, côc cốc, firefox, ie, ...)

5) Thuật ngữ
	- Thẻ (tag)
		- Thẻ mở
		- Thẻ đóng
	- Thẻ -> thẻ tự đóng: 1 vài thẻ -> tự nhớ khi học tới nó

	- Ý nghĩa của nó là gì, nó từ đâu mà có:

	-> Nhớ những thẻ quan trọng & thông qua dự án

	- Trong thẻ -> thuộc tính (tham số) - param

	-> Kiến thức html/css

6) Bài tập:
	- Bài tập về html
	- Tìm hiểu
		- domain?
		- hosting/server là gì?
		- github -> tạo 1 tài khoản github + tạo được 1 project github
		- heroku -> tạo 1 tài khoản trên heroku
		- git: https://gokisoft.com/git-github.htm
			- Tìm hiểu mấy lệnh căn bản: đẩy code lên & lấy code về <-> github
#vidu.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<!-- Thông báo cho trình duyệt web biết -> trang web này đang sử dụng bộ mã utf8 -->
	<meta charset="utf-8">
	<!-- Hiển thị tiêu đề trên trang web - thanh tab của trình duyệt web -->
	<title>Bai hoc 1: Gioi thieu mon html/css/js</title>
</head>
<body>
	<h1 title="Sinh viên Aptech 54 Lê Thanh Nghị">Hello World!!!</h1>
	<h2>Hello World!!!</h2>
	<h3>Hello World!!!</h3>
	<h4>Hello World!!!</h4>
	<h5>Hello World!!!</h5>
	<h6>Hello World!!!</h6>
	<h7>Hello World!!!</h7>
	<h8>Hello World!!!</h8>
	<br/>
	<img src="https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2021/03/14/Avatar-1615695904-2089-1615696022.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SnZmZwYKPY574XhfovQFJQ" width="100%">
</body>
</html>


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!