IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 [Share Code] Tạo website đầu tiên - HelloWorld - Lập trình HTML/CSS/JS

[Share Code] Tạo website đầu tiên - HelloWorld - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 15:17 05/10/2020 2,239 Lượt Xem

#vidu.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Bai 1: Huong dan hoc HTML</title>
	<meta charset="utf-8">
	<!-- luu css -->
	<!-- luu js -->
</head>
<body style="background-color: #90a8d6; background-image: url('https://m.media-amazon.com/images/M/[email protected]_V1_CR132,0,761,428_AL_UY268_CR82,0,477,268_AL_.jpg'); background-repeat: no-repeat; background-size: cover; color: white">
	<h1 title="Xin Chao H1">H1</h1>
	<h2>H2</h2>
	<h3>H3</h3>
	<h4>H4</h4>
	<h5>H5</h5>
	<h6>H6</h6>
	<h7>H7</h7>
	<h8>H8</h8>
	<h800>H800</h800>

	<h2 style="color: #467adb">Using HTML Formatting Elements</h2>
	<br>
	<b>This text is displayed in bold.</b>
	<br>
	<i>This text is displayed in italic.</i>
	<br>
	<u>This text is underlined.</u>
	<br>
	<small title="kjhskhdaskjdhaskdh">This text is displayed smaller.</small>
	1231232132<br/>13123123

	<strong>ABC</strong>

	<h3 style="background-color: #467adb">Updating, Emphasizing, and Shifting Text</h3>
	This is an example of <del>deleted</del> <ins>inserted </ins> text.
	<br/>
	The is an example of <strong>Strong</strong> text.<br/> The is an example of <sub>subscript</sub>text.
	<br/>
	The is an example of <sup>superscript</sup> text.
	<br/>

	<center>ABC XYZ</center>

	<h2>Days in a Week:</h2>
  <ol style="list-style-type: upper-alpha;">
		<li>Sunday</li>
		<li>Monday</li>
		<li>Tuesday</li>
		<li>Wednesday</li>
		<li>Thursday</li>
		<li>Friday</li>
		<li>Saturday</li>
  </ol>

  <ul style="list-style-type: circle;">
   <li>Opens many files at a time</li>
   <li>Unlimited undo and redo</li>
   <li>Reads and writes both Windows and Unix files</li>
  </ul>
<!-- js -->
</body>
</HTML>


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!