IMG-LOGO
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 [Share Code] Tim hieu CSS - chua bai tap - Form - Lap trinh HTML/CSS/JS
×

Lý Thuyết

01. Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS BT01. Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS 02. Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS 03. Formatting Text using Tags - html tags 04. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags 05. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags 06. Introduction to CSS3 (phần 1) - HTML/CSS 07. Introduction event in html/css/javascript - HTML/CSS 08. Bài hoc Formatting Using Style Sheets - HTML/CSS 09. Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS 10. Cách dùng thẻ div để bố cục trang web (html/css/javascript) 11. Học lập trình html/css/javascript - (function) 12. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 2(object) 13. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 3(function + object) 14. Học lập trình html/css/javascript - session 15 - part 4(string) BT02. Bài tập array + javascript - HTML/CSS BT03. Thực hành javascript + onChange + onClick - HTML/CSS BT04.Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS 15. HTML/CSS/Javascript là gì và cách tạo 1 trang web đơn giản nhất. - HTML/CSS 16. HTML/CSS/JS - Tìm hiểu về Path trong HTML/CSS/JS 17. Lập trình HTML/CSS/JS 18. Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS 19. Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS 20. Thiết kế form trong HTML/CSS/JS 21. Học lập trình html/css/js qua ví dụ phần 2 - HTML/CSS

Bài Tập

Bài tập - Tạo website giới thiệu thông tin cá nhân - profile page - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế web truyện tranh - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế website sau - Lập trình HTML/CSS/JS Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS Bài Tập - Thiết Kế Blog Dạy Học Excel Online - Lập Trình HTML/CSS/JS Bài tập - Thiết kế website bán đồng hồ - Lập trình HTML/CSS/JS Bài thi - Ôn tập HTML/CSS/JS - 60 phút - Web quản lý tin tức

Examination & Test

Bài Thi Lý Thuyết HTML/CSS/JS - 2

Tài Liệu Học

Giới thiệu về HTML5 Trình biên tập HTML Những thuộc tính cơ bản của HTML Các phần tử trong HTML Các thuộc tính trong HTML Thẻ tiêu đề trong HTML HTML Paragraphs - Các đoạn văn bản HTML HTML Styles - Các phong cách của HTML HTML Text Formatting - Định dạng văn bản trong HTML HTML Quotation and Citation Elements - Trích dẫn và các thành phần trích dẫn trong HTML HTML Comments - Các chú thích trong HTML HTML Colors - Màu trong HTML HTML RGB and RGBA Colors - Các màu RGB và RGBA trong HTML HTML HEX Colors - Các màu HEX trong HTML HTML HSL and HSLA Colors - Các màu HSL và HSLA trong HTML HTML Styles - Các phong cách trong HTML - CSS HTML Links - Các liên kết trong HTML HTML Links - Different Colors | Các liên kết trong HTML - Màu sắc khác nhau HTML Links - Create Bookmarks | Các liên kết trong HTML - Tạo các dấu trang HTML Images - Hình ảnh trong HTML HTML Image Maps - Bản đồ hình ảnh trong HTML HTML Background Images - Hình nền trong HTML HTML Picture Element - Các thành phần hình ảnh trong HTML HTML Tables - Bảng trong HTML HTML Lists - Các loại danh sách trong HTML HTML Unordered Lists - Danh sách không theo thứ tự trong HTML HTML Ordered Lists - Danh sách có thứ tự trong HTML HTML Other Lists - Các loại danh sách khác trong HTML HTML Block and Inline Elements - Các thành phần khối và trong hàng HTML HTML The class Attribute - Thuộc tính Class trong HTML HTML The id Attribute - Thuộc tính id trong HTML HTML Iframes HTML JavaScript HTML File Paths - Đường dẫn tệp HTML HTML - The Head Element | Thành phần Head trong HTML HTML Layout Elements and Techniques - Các thành phần bố cục và kĩ thuật trong HTML HTML Responsive Web Design - Thiết kế web phản hồi trong HTML HTML Computer Code Elements - Các thành phần thuộc mã máy tính trong HTML HTML Semantic Elements - Các thành phần có ngữ nghĩa trong HTML HTML Style Guide and Coding Conventions - Hướng dẫn về phong cách và quy ước code trong HTML HTML Entities - Các thực thể trong HTML HTML Symbols - Các biểu tượng trong HTML Using Emojis in HTML - Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong HTML HTML Encoding (Character Sets) - Mã hóa HTML (Các bộ ký tự) HTML Uniform Resource Locators - Bộ định vị tài nguyên đồng nhất trong HTML HTML Versus XHTML - HTML đấu với XHTML HTML Forms - Các biểu mẫu trong HTML HTML Form Elements - Các thành phần biểu mẫu trong HTML HTML Input Types - Các kiểu input trong HTML HTML Input Attributes - Các thuộc tính input trong HTML HTML Input form* Attributes - Các thuộc tính form của thành phần input trong HTML
[Share Code] Tim hieu CSS - chua bai tap - Form - Lap trinh HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 19:40 30/01/2021 2,197 Lượt Xem


#attendences1.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Attendence Page</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body style="background-color: #FFFFCC">
	<h2 style="text-decoration: underline;text-align: center;">Attendence Sheet</h2>
	<div style="text-align: center;">
	<!-- <center> -->
		<a href="attendences1.html"><img src="photos/week1.JPG"></a>
		<a href="attendences2.html"><img src="photos/week2.JPG"></a>
		<a href="attendences3.html"><img src="photos/week3.JPG"></a>
		<a href="attendences4.html"><img src="photos/week4.JPG"></a>
	<!-- </center> -->
	</div>
	<table border="1" style="margin: 0px auto; border: solid #dad9d9 1px; margin-top: 15px;">
		<tr>
			<th colspan="8" style="background-color: orange">WEEK 1</th>
		</tr>
		<tr>
			<th></th>
			<th>Mon</th>
			<th>Tue</th>
			<th>Wed</th>
			<th>Thu</th>
			<th>Fri</th>
			<th>Sat</th>
			<th>Total</th>
		</tr>
		<tr>
			<th>Sinh Vien</th>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td></td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Sinh Vien</th>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td></td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Sinh Vien</th>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td></td>
		</tr>
		<tr>
			<th>Sinh Vien</th>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td>P</td>
			<td></td>
			<td>P</td>
			<td></td>
		</tr>
	</table>
</body>
</html>


#style.css


body {
	background-color: #FFFFCC;
}

h1 {
	color: red;
}

h1:hover {
	color: white;
}

h1:active {
	color: black;
}

h1:first-letter {
	font-size: 100px;
}

.text-blue {
	color: blue;
	text-transform: capitalize;
	font-size: 5px;
}

.text-large {
	font-size: 50px !important;
}

.text-green {
	color: green;
	text-transform: uppercase;
}

.text-small {
	font-size: 12px;
}

#abc {
	font-size: 20px;
}

* {
	color: red;
}


#test.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Test Page</title>
	<meta charset="utf-8">

	<style type="text/css">
		.phan1 {
			color: white;
			text-align: justify;
			background-color: grey;
			text-decoration: none;
			text-indent: 20px;
			text-transform: capitalize;
			word-spacing: 5px;
			padding: 30px;
			margin: 100px;
			margin-top: 10px;
			margin-right: 50px;
			margin-left: 30px;
			border: solid red 3px;
			border-left: dotted blue 5px;
			border-top: none;
			/*opacity: 0.1;*/
		}	
	</style>
</head>
<body>
	<h1>&lt;ABC&gt;</h1>
	<div class="phan1">Suckhoedoisong.vn - Bản tin 18h ngày 30/1 của Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 28 ca mắc mới COVID-19, trong đó 27 ca ở cộng đồng và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.
Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 30/01: Việt Nam có tổng cộng 901 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 208 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 30/1: 28 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: 28 CA MẮC MỚI. Trong đó: 01 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh và 27 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cụ thể:

- TP Hồ Chí Minh ghi nhận 01 ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bệnh nhân nam, 47 tuổi, quốc tịch Mỹ, là chuyên gia.

Bệnh nhân từ Mỹ, quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28/01/2021. Kết quả xét nghiệm ngày 29/01/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- TP Hồ Chí Minh ghi nhận 01 ca bệnh, nam, 28 tuổi, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hải Dương và có tiền sử tiếp xúc với BN1612 là trường hợp mắc bệnh trước đó tại ổ dịch của Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Tỉnh Gia Lai ghi nhận 02 ca bệnh, là 2 vợ chồng, có địa chỉ thường trú tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và có liên quan dịch tễ đến trường hợp mắc trước đó là BN1612 là trường hợp mắc bệnh trước đó tại ổ dịch của TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.</div>

<!-- FORM -->
<input type="text" name="fullname" placeholder="Enter fullname">
<input type="date">
<input type="time">
<input type="number">
<input type="password" placeholder="Enter password">
<input type="telno">
<input type="email">
<input type="color">
<textarea rows="5"></textarea>
<input type="button" name="abc" value="Add product">

<h1>Form Login</h1>
<form method="post">
	<label>Email:</label>
	<br/><br/>
	<input required="true" type="email" name="email" placeholder="Enter email">
	<br/><br/><br/>
	<label>Password:</label>
	<br/><br/>
	<input required="true" type="password" name="pwd" placeholder="Enter pwd">
	<br/><br/><br/>
	<button>Login</button>
</form>
</body>
</html>


#vidu.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>CSS Page</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<h1>Welcome to learn C</h1>
	<ul>
		<li class="text-blue text-large" style="font-size: 100px;">Bai hoc 1</li>
		<li class="text-blue text-small">Bai hoc 1</li>
		<li class="text-blue">Bai hoc 1</li>
		<li class="text-blue">Bai hoc 1</li>
		<li class="text-green">Bai hoc 1</li>
		<li class="text-green" id="abc">Bai hoc 1</li>
	</ul>

	<h1>Welcome to learn HTML/CSS/JS</h1>
	<ul>
		<li class="text-blue">Bai hoc 1</li>
		<li class="text-blue">Bai hoc 1</li>
		<li class="text-green">Bai hoc 1</li>
		<li class="text-green">Bai hoc 1</li>
		<li class="text-green">Bai hoc 1</li>
		<li class="text-green">Bai hoc 1</li>
	</ul>
</body>
</html>


#vidu2.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>CSS Page</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<h1>Welcome to learn PHP</h1>
	<ul>
		<li class="text-blue text-large" style="font-size: 100px;">Bai hoc 1</li>
		<li class="text-blue text-small">Bai hoc 1</li>
		<li class="text-blue">Bai hoc 1</li>
		<li class="text-blue">Bai hoc 1</li>
		<li class="text-green">Bai hoc 1</li>
		<li class="text-green" id="abc">Bai hoc 1</li>
	</ul>

	<h1>Welcome to learn SQL Server</h1>
	<ul>
		<li class="text-blue">Bai hoc 1</li>
		<li class="text-blue">Bai hoc 1</li>
		<li class="text-green">Bai hoc 1</li>
		<li class="text-green">Bai hoc 1</li>
		<li class="text-green">Bai hoc 1</li>
		<li class="text-green">Bai hoc 1</li>
	</ul>
</body>
</html>


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!