IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 [Share Code] Tìm hiểu CSS - Format Text trong HTML/CSS/JS - Lập trình HTML/CSS/JS

[Share Code] Tìm hiểu CSS - Format Text trong HTML/CSS/JS - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 14:35 05/12/2020 2,021 Lượt Xem

#style.css


body {
	background-color: #d1f0bd;
	background-image: url('https://media.travelmag.vn/files/hoangvantai/2020/04/27/hot-girl-dong-phuc-1-1347.jpeg');
	background-size: cover;
}

h3 {
	background-color: yellow;
}

ul li {
	color: red;
	font-size: 16pt;
}

ol li {
	color: white;
	font-size: 20pt;
}
.text-size-50 {
	font-size: 50pt;
	background-color: blue !important;
	padding-left: 100px;
	padding-top: 50px;
	padding-bottom: 200px;
	padding-right: 50px;
	text-align: right;
	text-decoration: underline;
}

.text-size-50:hover {
	background-color: yellow !important;
}

.bg-red {
	background-color: red;
	padding: 30px;
}

#abc {
	background-color: black;
	text-transform: uppercase;
	font-size: 100pt;
	margin-top: 50px;
	margin-left: 160px;
	margin-bottom: 200px;
	margin-right: 100px;
	text-align: center;
	font-style: italic;
}


#test.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>TEST tutorial</title>
	<meta charset="utf-8">
	
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<h3>OKOK</h3>
</body>
</html>


#vidu.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>HTML/CSS/JS Tutorial</title>
	<meta charset="utf-8">

	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
	<h3>Welcome to learn HTML/CSS/JS</h3>
	<h3>ABC</h3>
	<h3>sdwerwe</h3>
	<h3>werwerwer</h3>
	<ul>
		<li title="Vi du 1">Vi du 1</li>
		<li title="Vi du 2">Vi du 2</li>
		<li>Vi du 3</li>
		<li>Vi du 4</li>
		<li>Vi du 5</li>
		<li>Vi du 6</li>
	</ul>
	<ol>
		<li class="bg-red text-size-50">Vi du 1</li>
		<li id="abc">Vi du 2</li>
		<li>Vi du 3</li>
		<li class="bg-red">Vi du 4</li>
		<li>Vi du 5</li>
		<li class="bg-red">Vi du 6</li>
	</ol>
</body>
</html>


#vidu2.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Test HTML/CSS/JS</title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
		p {
			padding: 50px;
			text-align: justify;
			text-indent: 50px;
			word-spacing: 10px;
			text-transform: uppercase;
			border: solid black 3px;
			border-top: dotted blue 5px;
			border-left: solid red 5px;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<p>
		Thượng tá Huỳnh Trung Phong - Trưởng phòng PC08 cho biết năm 2020, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP có nhiều biến chuyển tích cực, nhưng tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành tốp biểu diễn, đua xe rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông và cho chính bản thân họ.
Qua rà soát, PC08 xác định các nhóm đua xe thường hẹn nhau qua mạng xã hội, thấy lực lượng kiểm tra thì bỏ chạy tán loạn nên việc nắm tình hình, xử lý của CSGT gặp nhiều khó khăn. Do đó, lần này PC08 phối hợp với các đơn vị khác thuộc Công an TP để mở đợt cao điểm phòng chống tụ tập, đua xe từ nay đến cuối năm.
	</p>

	<img src="https://www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_160x56dp.png" width="10px" style="max-width: 2000px; min-width: 500px; max-height: 1000px; min-height: 500px;">
</body>
</html>


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!