By GokiSoft.com| 01:07 06/11/2021|
Java Basic

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường

Hướng dẫn cài đặt môi trường phát triển dự án Java

B1. Cài đặt JDK -> Download

Bạn truy cập vào link trên và tim bản jdk phù hợp với hệ điều hành bạn đang sử dung. download về và thực hiện cài đặt như video hướng dẫn trên.


B2. Cài đặt Netbean 8.2

Bạn có thể download phiên bản Netbean 8.2 tại link sau Download Link. Bạn nên chọn theo hình sau


Các bạn cũng có thể chọn phiên bản mới hơn của Netbean tại link sau để cài đặt All Netbean Versions

Tiếp theo bạn xem hướng dẫn cách tạo dự án đầu tiên bằng java tại đây Hướng dẫn tạo dự án Hello World

Như vậy tôi đã hướng dẫn xong phần cài đặt môi trường phát triển Java bằng Netbean. Chúc bạn học ngày một tiến bộ.

https://gokisoft.comPhản hồi từ học viên

5

(Dựa trên đánh giá ngày hôm nay)

Đăng nhập để làm bài kiểm tra

Chưa có kết quả nào trước đó