IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java

TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java

by GokiSoft.com - 20:30 23/03/2020 25,963 Lượt Xem

Rạp chiếu phim quốc gia hiện nay đang cần thiết kế 1 chương trình nhằm kiểm soát toàn bộ hoạt động tại rạp bào gồm

- Quầy bán vé (ticket counter) => gồm các trạng thái (trống, khách hàng ít, khách hàng vừa phải và đang rất đông, thời điểm)

- Bãi đỗ xe (Parking) => gồm các trạng thái (trống, ít, vừa phải, full, thời điểm)

- Phòng xem phim => gồm các thuộc tính số ghế, số ghế đang ngồi, thời điểm

- Quầy bán đồ ăn => gồm các trạng thái (trống, khách hàng ít, khách hàng vừa phải và đang rất đông, thời điểm)

Viết chương trình quản lý thực hiện các yêu cầu sau

- Tạo 1 giao diện IStatus => có 1 phương thức onStatus => làm nhiệm vụ hiển thị trạng thái của từng địa điểm

- Thiết kế các lớp đối tượng trên => kế thừa từ IStatus

- Thiết kế các hàm nhập, hiển thị cho từng đối tượng trên

Trong class Main

- Nhập thông tin gồm 3 quầy bán vé, 2 quầy bán đồ ăn, 2 bãi đỗ xe và 5 phòng chiếu phim

- Tạo 1 phương thức followStatus(List<IStatus> statusList) thực hiện hiển thị trạng thái của tất cả các địa điểm => yêu cầu sử dụng hàm này cho >>> 3 quầy bán vé, 2 quầy bán đồ ăn, 2 bãi đỗ xe và 5 phòng chiếu phim >> trong chương trình trên

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 22:53 24/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package march23.movietheater;

import java.util.*;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class main {

  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<IStatus> arrStatus = new ArrayList();
    TicketOffice ticketof = new TicketOffice();
    MovieRoom movieroom = new MovieRoom();
    ParkingLot parkinglot = new ParkingLot();
    FoodStall foodstall = new FoodStall();
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      System.out.println("Quay ve so " + (i + 1) + " :");
      ticketof.input();
      arrStatus.add(ticketof);
    }
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      System.out.println("Phong xem phim so " + (i + 1) + " :");
      movieroom.input();
      arrStatus.add(movieroom);
    }
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
      System.out.println("Bai do xe so " + (i + 1) + " :");
      parkinglot.input();
      arrStatus.add(parkinglot);
    }
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
       System.out.println("Quay do an so " + (i + 1) + " :");
      foodstall.input();
      arrStatus.add(foodstall);
    }

    for (int i = 0; i < arrStatus.size(); i++) {
      arrStatus.get(i).onStatus();
    }
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package march23.movietheater;

import java.util.*;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class MovieRoom implements IStatus {

  Scanner input = new Scanner(System.in);
  int seat;
  int onSeat;
  String date;

  

  @Override
  public void onStatus() {

    System.out.println("Date : " + date + ", Full seat : " + seat + ", On sitting : " + onSeat);

  }

  public void input() {
    System.out.println("Input date : ");
    this.date = input.nextLine();
    System.out.println("Input full seat : ");
    this.seat = Integer.parseInt(input.nextLine());
    System.out.println("Input seats has been sitted : ");
    this.onSeat = Integer.parseInt(input.nextLine());

  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package march23.movietheater;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class ParkingLot implements IStatus {

  Scanner input = new Scanner(System.in);
  String Status;
  String date;

  @Override
  public void onStatus() {

    System.out.println("Date : " + date + ",Parking Lot Status : " + Status);

  }

  public void input() {
    System.out.println("Input date : ");
    this.date = input.nextLine();
    System.out.println("1.Empty ");
    System.out.println("2.Less");
    System.out.println("3.Normal ");
    System.out.println("4.Full");
    int choice = Integer.parseInt(input.nextLine());
    switch (choice) {
      case 1:
        Status = "Empty";
        break;
      case 2:
        Status = "Less ";
        break;
      case 3:
        Status = "Normal";
        break;
      case 4:
        Status = "Full";
        break;
      default:

        break;
    }
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package march23.movietheater;

import java.util.*;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class TicketOffice implements IStatus {

  Scanner input = new Scanner(System.in);
  String Status;
  String date;

  @Override
  public void onStatus() {

    System.out.println("Date : " + date + ",Ticket Office Status : " + Status);

  }

  public void input() {
    System.out.println("Input date : ");
    this.date = input.nextLine();
    System.out.println("1.Empty ");
    System.out.println("2.Less customer ");
    System.out.println("3.Normal ");
    System.out.println("4.Verry Crowded ");
    int choice = Integer.parseInt(input.nextLine());
    switch (choice) {
      case 1:
        Status = "Empty";
        break;
      case 2:
        Status = "Less customer";
        break;
      case 3:
        Status = "Normal";
        break;
      case 4:
        Status = "Verry Crowded";
        break;
      default:
        
        break;
    }
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package march23.movietheater;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
interface IStatus {
   
  public void onStatus();

  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package march23.movietheater;

import java.util.*;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class main {

  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<IStatus> arrStatus = new ArrayList();
    TicketOffice ticketof = new TicketOffice();
    MovieRoom movieroom = new MovieRoom();
    ParkingLot parkinglot = new ParkingLot();
    FoodStall foodstall = new FoodStall();
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      System.out.println("Quay ve so " + (i + 1) + " :");
      ticketof.input();
      arrStatus.add(ticketof);
    }
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      System.out.println("Phong xem phim so " + (i + 1) + " :");
      movieroom.input();
      arrStatus.add(movieroom);
    }
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
      System.out.println("Bai do xe so " + (i + 1) + " :");
      parkinglot.input();
      arrStatus.add(parkinglot);
    }
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
       System.out.println("Quay do an so " + (i + 1) + " :");
      foodstall.input();
      arrStatus.add(foodstall);
    }

    for (int i = 0; i < arrStatus.size(); i++) {
      arrStatus.get(i).onStatus();
    }
  }
}


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 13:03 24/03/2020


// ----->   Bổ sung ghi dữ liệu vào file và đọc dữ liệu từ file .../*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Test;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author DELL
 */
public class Test {

  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<IStatus> statusList;
    statusList = new ArrayList<>();
    inputStatus(statusList);
    followStatus(statusList);
    writeFile(statusList);
    System.out.print("\n\nREAD FILE !!! >>>");
    readFile(statusList);
    
  }

  public static void inputStatus(ArrayList<IStatus> statusList) {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      int s = i + 1;
      System.out.println("phòng vé thứ " + s + " :\n");
      ticket_Counter t1 = new ticket_Counter();
      t1.input();
      statusList.add(t1);

    }
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      int s = i + 1;
      System.out.println("phòng vé thứ " + s + " :\n");
      do_an d1 = new do_an();
      d1.input();
      statusList.add(d1);

    }
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      int s = i + 1;
      System.out.println("phòng vé thứ " + s + " :\n");
      Parking p1 = new Parking();
      p1.input();
      statusList.add(p1);

    }

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      watching w = new watching();
      w.input();
      statusList.add(w);
    }

  }

  public static void followStatus(ArrayList<IStatus> statusList) {
    for (IStatus iStatus : statusList) {
      iStatus.onStatus();
    }
  }
  public static void writeFile(ArrayList<IStatus> statusList) {
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("test.dat");
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      
      oos.writeObject(statusList);
      
    } catch (IOException ex) {
      System.err.println("Loi ghi file : \n"+ex);
    }finally{
      if (fos != null) {
        
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        
      }
      if (oos != null) {
        try {
          oos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      System.out.println("Successfull !!");
    }
  }
  
    public static void readFile(ArrayList<IStatus> statusList) {
       FileInputStream fis = null;
       ObjectInputStream ois = null;
       try {
         fis = new FileInputStream("test.dat");
         ois = new ObjectInputStream(fis);
         
         try {
           statusList = (ArrayList<IStatus>) ois.readObject();
         } catch (ClassNotFoundException ex) {
           Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
         }
         System.err.println(".........................");
         for (IStatus iStatus : statusList) {
           iStatus.onStatus();
         }
        
      } catch (IOException ex) {
         System.err.println("Loi doc file : "+ex);
      }finally{
         if (fis != null) {
           try {
             fis.close();
           } catch (IOException ex) {
             Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
           }
         }
         if (ois != null) {
           try {
             ois.close();
           } catch (IOException ex) {
             Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
           }
         }
       }
    }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Test;

import java.io.Serializable;

/**
 *
 * @author DELL
 */
public interface IStatus extends Serializable{
  public void onStatus();
}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 09:38 24/03/2020package March23;

import java.util.ArrayList;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Istatus> status = new ArrayList<>();
    for(int i=0;i<3;i++){
      TicketCounter Tkc = new TicketCounter();
      Tkc.input();
      status.add(Tkc);
    }
    for(int i=0;i<2;i++){
      Snack snk = new Snack();
      snk.input();
      status.add(snk);
    }
    for(int i=0;i<2;i++){
      Parking prk = new Parking();
      prk.input();
      status.add(prk);
    }
    for(int i=0;i<5;i++){
      Cinema cnm =new Cinema();
      cnm.input();
      status.add(cnm);
    }
    System.out.println("\nStatus: ");
    followStatus(status);
  }
  
  static void followStatus(ArrayList<Istatus> list){
    for (Istatus status : list) {
      status.onStatus();
    }
  }
}package March23;

public interface Istatus {
  public void onStatus();
}package March23;

import java.util.Scanner;

public class TicketCounter implements Istatus{
  String stat;
  String date;

  public TicketCounter() {
  }

  public TicketCounter(String stat, String date) {
    this.stat = stat;
    this.date = date;
  }

  public String getStat() {
    return stat;
  }

  public void setStat(String stat) {
    this.stat = stat;
  }

  public String getDate() {
    return date;
  }

  public void setDate(String date) {
    this.date = date;
  }
  
  @Override
  public void onStatus(){
    System.out.println("TicketCounter : " + stat + "At Date: "+ date);
  }
  public void input(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("\nTicket Counter Status:");
    System.out.println("1. Nobody");
    System.out.println("2. A Few");
    System.out.println("3. OK");
    System.out.println("4. Crowded");
    int choose= Integer.parseInt(input.nextLine());
    switch(choose){
      case 1:
        stat="Nobody";
        break;
      case 2:
        stat="A Few";
        break;
      case 3:
        stat="OK";
        break;
      case 4:
        stat="Crowded";
        break;
    }
    System.out.print("Insert Date: ");
    date= input.nextLine();
  }
}package March23;

import java.util.Scanner;

public class Parking implements Istatus{
  String stat;
  String date;

  public Parking() {
  }

  public Parking(String stat, String date) {
    this.stat = stat;
    this.date = date;
  }

  public String getStat() {
    return stat;
  }

  public void setStat(String stat) {
    this.stat = stat;
  }

  public String getDate() {
    return date;
  }

  public void setDate(String date) {
    this.date = date;
  }
  
  @Override
  public void onStatus(){
    System.out.println("Parking : " + stat + "At Date: "+ date);
  }
  public void input(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("\nParking Status:");
    System.out.println("1. Empty");
    System.out.println("2. A Few");
    System.out.println("3. OK");
    System.out.println("4. Full");
    int choose= Integer.parseInt(input.nextLine());
    switch(choose){
      case 1:
        stat="Empty";
        break;
      case 2:
        stat="A Few";
        break;
      case 3:
        stat="OK";
        break;
      case 4:
        stat="Full";
        break;
    }
    System.out.print("Insert Date: ");
    date= input.nextLine();
  }
}package March23;

import java.util.Scanner;

public class Cinema implements Istatus{
  int seat;
  int owned;
  String date;

  public Cinema() {
  }

  public Cinema(int seat, int owned, String date) {
    this.seat = seat;
    this.owned = owned;
    this.date = date;
  }

  public int getSeat() {
    return seat;
  }

  public void setSeat(int seat) {
    this.seat = seat;
  }

  public int getOwned() {
    return owned;
  }

  public void setOwned(int owned) {
    this.owned = owned;
  }

  public String getDate() {
    return date;
  }

  public void setDate(String date) {
    this.date = date;
  }
  
  @Override
  public void onStatus(){
    System.out.println("\nSeat: "+ seat);
    System.out.println("Owned Seat: "+ owned);
    System.out.println("Date: "+ date);
  }
  
  public void input(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("\nNumber of Seat: ");
    seat= Integer.parseInt(input.nextLine());
    System.out.print("Number of Owned Seat: ");
    owned= Integer.parseInt(input.nextLine());
    System.out.print("Insert Date: ");
    date= input.nextLine();
  }
}package March23;

import java.util.Scanner;

public class Snack implements Istatus{
  String stat;
  String date;

  public Snack() {
  }

  public Snack(String stat, String date) {
    this.stat = stat;
    this.date = date;
  }

  public String getStat() {
    return stat;
  }

  public void setStat(String stat) {
    this.stat = stat;
  }

  public String getDate() {
    return date;
  }

  public void setDate(String date) {
    this.date = date;
  }
  
  @Override
  public void onStatus(){
    System.out.println("Snack : " + stat + "At Date: "+ date);
  }
  public void input(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("\nSnack Status:");
    System.out.println("1. Empty");
    System.out.println("2. A Few");
    System.out.println("3. OK");
    System.out.println("4. Crowded");
    int choose= Integer.parseInt(input.nextLine());
    switch(choose){
      case 1:
        stat="Empty";
        break;
      case 2:
        stat="A Few";
        break;
      case 3:
        stat="OK";
        break;
      case 4:
        stat="Crowded";
        break;
    }
    System.out.print("Insert Date: ");
    date= input.nextLine();
  }
}


Hoàng Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 21:33 23/03/2020
package testLesson5;
import java.util.*;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList <IStatus> statusList = new ArrayList<>();
    for(int i=0; i<3 ;i++){
      TicketCounter ticketcounter = new TicketCounter();
      ticketcounter.input();
      statusList.add(ticketcounter);
    }
    for(int i=0; i<2 ;i++){
      FoodCounter foodcounter = new FoodCounter();
      foodcounter.input();
      statusList.add(foodcounter);
    }
    
    for(int i=0; i<2 ;i++){
      Parking parking = new Parking();
      parking.input();
      statusList.add(parking);
    }
    
    for(int i=0; i<5 ;i++){
      Movie movie = new Movie();
      movie.input();
      statusList.add(movie);
    }
    
    followStatus(statusList);
  }
  
  static void followStatus(List<IStatus> statusList){
    for (IStatus iStatus : statusList) {
      iStatus.onStatus();
    }
    
  } 
}
---------------------------------------------------------------------------------

package testLesson5;

public interface IStatus {
  public void onStatus();
}
----------------------------------------------------------------------------

package testLesson5;

import java.util.Scanner;

public class TicketCounter implements IStatus {

  String status;
  String time;

  public TicketCounter() {
  }

  public TicketCounter(String status, String time) {
    this.status = status;
    this.time = time;
  }

  public String getStatus() {
    return status;
  }

  public void setStatus(String status) {
    this.status = status;
  }

  public String getTime() {
    return time;
  }

  public void setTime(String time) {
    this.time = time;
  }

  @Override
  public void onStatus() {
    System.out.println("TicketCounter Status: " + status);
  }

  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Input Ticket Counter Status: ");
    status = input.nextLine();
    System.out.println("Input Ticket Counter Time: ");
    time = input.nextLine();
  }

  public void output() {
    System.out.println("Status: " + status);
    System.out.println("Time: " + time);
  }
}
----------------------------------------------------------------------------

package testLesson5;

import java.util.Scanner;

public class Movie implements IStatus {

  int totalchair;
  int usedchair;
  String status;

  public Movie() {
  }

  public Movie(int totalchair, int usedchair, String status) {
    this.totalchair = totalchair;
    this.usedchair = usedchair;
    this.status = status;
  }

  public int getTotalchair() {
    return totalchair;
  }

  public void setTotalchair(int totalchair) {
    this.totalchair = totalchair;
  }

  public int getUsedchair() {
    return usedchair;
  }

  public void setUsedchair(int usedchair) {
    this.usedchair = usedchair;
  }

  public String getStatus() {
    return status;
  }

  public void setStatus(String time) {
    this.status = status;
  }

  @Override
  public void onStatus() {
    System.out.println("Movie Status: " + status);
  }
  
  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Input Movie total chair: ");
    totalchair = Integer.parseInt(input.nextLine());
    System.out.println("Input Movie used chair: ");
    usedchair = Integer.parseInt(input.nextLine());
    System.out.println("Input Movie Status: ");
    status = input.nextLine();
  }
  
  public void output() {
    System.out.println("Total chair: " + totalchair);
    System.out.println("Used chair: " + usedchair);
    System.out.println("Status: " + status);
  }
}
-----------------------------------------------------------------------------------

package testLesson5;

import java.util.Scanner;

public class FoodCounter implements IStatus {

  String status;
  String time;

  public FoodCounter() {
  }

  public FoodCounter(String status, String time) {
    this.status = status;
    this.time = time;
  }

  public String getStatus() {
    return status;
  }

  public void setStatus(String status) {
    this.status = status;
  }

  public String getTime() {
    return time;
  }

  public void setTime(String time) {
    this.time = time;
  }

  public void onStatus() {
    System.out.println("FoodCounter Status: " + status);
  }
  
  public void input(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Input FoodCounter Status: ");
    status = input.nextLine();
    System.out.println("Input FoodCounter Time: ");
    time = input.nextLine();
  }

  public void output() {
    System.out.println("Status: " + status);
    System.out.println("Time: " + time);
  }
}
------------------------------------------------------------------------------------

package testLesson5;

import java.util.Scanner;

public class Parking implements IStatus {

  String status;
  String time;

  public Parking() {
  }

  public Parking(String status, String time) {
    this.status = status;
    this.time = time;
  }

  public String getStatus() {
    return status;
  }

  public void setStatus(String status) {
    this.status = status;
  }

  public String getTime() {
    return time;
  }

  public void setTime(String time) {
    this.time = time;
  }

  @Override
  public void onStatus() {
    System.out.println("Parking Status: " + status);
  }

  public void input(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Input Parking Status: ");
    status = input.nextLine();
    System.out.println("Input Parking Time: ");
    time = input.nextLine();
  }

  public void output() {
    System.out.println("Status: " + status);
    System.out.println("Time: " + time);
  }
}


trung [C1907L]

Ngày viết: 20:58 23/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test_interface;

/**
 *
 * @author prdox
 */
interface IStatus {
  public void onStatus();
  public void input();
  public void output();
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test_interface;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
class TicketCounter implements IStatus{
  String status;

  public TicketCounter() {
  }

  public TicketCounter(String status) {
    this.status = status;
  }
  
  @Override
  public void input(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Ticket counter status: ");
    status = input.nextLine();
  }
  
  @Override
  public void output(){
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "TicketCounter{" + "status=" + status + '}';
  }
  
  @Override
  public void onStatus() {
    System.out.println("Status: "+this.status);
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test_interface;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
class Parking implements IStatus{
  String status;

  public Parking() {
  }

  public Parking(String status) {
    this.status = status;
  }
  
  @Override
  public void input(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Parking status: ");
    status = input.nextLine();
  }
  
  @Override
  public void output(){
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Parking{" + "status=" + status + '}';
  }
  
  @Override
  public void onStatus() {
    System.out.println("Status: "+this.status);
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test_interface;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
class Cinema implements IStatus{
  int slot,activeSlot;
  String status;
  public Cinema() {
  }

  public Cinema(int slot, int activeSlot, String status) {
    this.slot = slot;
    this.activeSlot = activeSlot;
    this.status = status;
  }
  
  @Override
  public void input(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Cinema slot: ");
    slot = Integer.parseInt(input.nextLine());
    System.out.println("Cinema active slot: ");
    activeSlot = Integer.parseInt(input.nextLine());
    System.err.println("Cinema status");
    status = input.nextLine();
  }
  
  @Override
  public void output(){
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Cinema{" + "slot=" + slot + ", activeSlot=" + activeSlot + ", status=" + status + '}';
  }

  @Override
  public void onStatus() {
    System.out.println("Status: "+this.status);
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test_interface;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
class FoodCenter implements IStatus{
  String status;

  public FoodCenter() {
  }

  public FoodCenter(String status) {
    this.status = status;
  }
  
  @Override
  public void input(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Food center status: ");
    status = input.nextLine();
  }
  
  @Override
  public void output(){
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "FoodCenter{" + "status=" + status + '}';
  }
  
  @Override
  public void onStatus() {
    System.out.println("Status: "+this.status);
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test_interface;

import java.util.ArrayList;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    //3 quầy bán vé, 2 quầy bán đồ ăn, 2 bãi đỗ xe và 5 phòng chiếu phim
    ArrayList<IStatus> arr = new ArrayList<>();
    arr.add(new TicketCounter());
    arr.add(new TicketCounter());
    arr.add(new TicketCounter());
    arr.add(new FoodCenter());
    arr.add(new FoodCenter());
    arr.add(new Parking());
    arr.add(new Parking());
    arr.add(new Cinema());
    arr.add(new Cinema());
    arr.add(new Cinema());
    arr.add(new Cinema());
    arr.add(new Cinema());
    for (IStatus iStatus : arr) {
      iStatus.input();
    }
    followStatus(arr);
  }
  public static void followStatus(ArrayList<IStatus> statusList){
    for (IStatus iStatus : statusList) {
      iStatus.onStatus();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!