IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Tạo website giời thiệu công ty - Lập trình HTML/CSS/JS

Tạo website giời thiệu công ty - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 20:24 22/11/2021 9,044 Lượt Xem

Tạo website giời thiệu công ty - Lập trình HTML/CSS/JS


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Vũ Ngọc Văn [community,C2010L]

Ngày viết: 15:38 08/02/2021

https://github.com/vanvu25894/02-HTML/tree/main/test_gioithieucongty

https://vungocvan-aptech.herokuapp.com/test_gioithieucongty/gioithieucongty.html

Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 13:41 30/10/2020


#gt cong ty.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Công ty may tre đan Ngọc Động</title>
 <meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
	*{
		margin:0px;
		padding: 0px;
	}
	body{
		font-family: sans-serif;
		margin-right-left: 50px;
	}
	#dautien{
		width: 100%;
		height: 80px;
	}
	.logomanu{
		width: 100%;
		margin: 0px auto;
		height: 111px;
		background-color: #3e9e5b;
		color: white;
	}
	#phandau ul li{
		list-style: none;
	}
	.logo{
		width: 100px;
		float: left;
		margin-left: 20px;
		margin-top: 10px;
		font-size: 20px;
		color:red;
		
	}
	.batdau{
		padding-top: 10px;
	}
	.phai{
		border: 1px solid #d9d9d4;
		background-color: #3e9e5b;
		float: right;
		margin-right: 10px;
		padding: 5px;
		margin-top: 15px;
	}
	.menu{
   clear: left;
   list-style: none;
   margin: 0px;
   padding: 0px;
   margin-top: 25px;
   margin-left: 20px;
   display: block;
	}
   .menu ul li{
   	float: left;
   }
   .menu ul li a{
   	text-decoration: none;
   	display: block;
   	color: #fff;
   	padding: 0px 10px 0px 10px;

   }
   .menu ul li a.active{
   	background-color: blue;
   }
  a:hover{
      color:white;
      background-color:#224d35;
    }
    
    #background img{
    	width: 100%;
    	height: 500px;
    	margin-top: 20px;
    }
    .dichvu{
    	color: white;
    	border: 1px;
    	float: left;
    	margin-left: 25%;
    	margin-top: 30px;		
    }
    .dichvu li{
     font-size: 20px;
     padding: 20px;
     float: left;
     display: inline-block;	
     margin-left: 30px;	
     }
    .dichvu li p{
    	font-size: small;
    }
    #sanpham1{
    	margin: 0px auto;
    	height: 300px;
    	width: 1000px;
    	border: 1px solid grey;
    	margin-top: 150px;

    }
    #sanpham1 .tieude{
    	margin: 0px auto;
    	height: 80px;
    	width: 1000px;
    	border: 1px solid grey;
    }
    #sanpham1 .tieude li{
    	list-style: none;
    	float: left;
    	padding: 20px 10px 20px 10px;
    	font-size: 20px;
    }
    #sanpham1 img{
    	display: block;
    	float: left;
    	clear: right;
    	height: 150px;
    	width:150px;
    	margin: 20px 50px 0px 50px;
    }
    #sanpham1 p{
    	margin: 0px 10px 0px 75px;
    	font-size: 20px;
    }
    #sanpham1 li{
     list-style: none;
     float: left;
    }
    #het{
    	background: #00000;
    	margin-top: 250px; 
    	width: 1000px;
    }
   .footer {
   width: 100%;
   background-color: white;
   min-height: 200px;
  }
	</style>
</head>
<body>
  <div id="dautien">
  	<div class="logomanu">
  		<div class="logo">
    <img src="http://www.trexinh.vn/uploaded/logo/logo.png"> 
   </div>
  		<div class="batdau">
  			<ul>
  				<div class="phai">Giỏ Hàng</div>
  				<h3>CÔNG TY TNHH MÂY TRE ĐAN NGỌC ĐỘNG</h3>
  			</ul>
  		</div>
  		<div class="menu">
  			<ul>

  				<li><a href="#=" title="Giới Thiệu">Giới thiệu</a></li>
  				<li><a href="#" title="Sản Phẩm">Sản phẩm</a></li>
  				<li><a href="#" title="Tin Tức">Tin tức<select style="background-color:#3e9e5b ">
  					
  				</select></a></li>
  				<li><a href="#" title="Hỗ trợ">Hỗ trợ</a></li>
  				<li><a href="#" title="Thư viện">Thư viện</a></li>
  				<li><a href="#" title="Góc tư vấn">Góc tư vấn</a></li>
  				<li style="float: right; margin-right: 30px;"><a href="#" title="Liên Hệ">Liên hệ</a></li>
  			</ul>
  		</div>
  	</div>
  </div>
  <div id="background">
  	<img src="http://www.trexinh.vn/uploaded/slideshow/banner-2.jpg">	
  </div>
  <div id="giua">
  <div class="dichvu">
  	<nav>
  	<li style="background-color: blue;">Vận chuyển toàn quốc
  		<p>Phí ship từ 20-50k</p></li>
  	<li style="background-color: red">Bảo hành<p>3 Tháng kể từ khi mua hàng</p></li>
  	<li style="background-color: green">Hỗ trợ 24/7<p>...</p></li>
    <li style="background-color: yellow ">Tư vấn<p>...</p></li>
  </nav>
  </div>
  </div>
  <div id="sanpham1">
    <div class="tieude">
    	<ul>
    		<li style="font-size: 25px;"><b> Sản Phẩm Nổi Bật</b></li>
    		<li>| Giá đựng sách</li>
    		<li>| Ghế đan</li>
    		<li>| Tủ hai ngăn</li>
    		<li>| Trang trí nội thất</li>	
    	</ul>
    </div>
    <div class="mathang">
    	<ul>
    	<li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_ND82197_cr_420x400.JPG">
    		<p>Tủ hai ngăn</p>
    		<p style="color: orange;">38747387347vnd</p>
    	</li>
    	<li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_ND82140_cr_420x400.JPG">
    		<p>Tủ sách</p>
    		<p style="color: orange;">43421222vnd</p>
    	</li>
    <li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_ND82142_3_cr_420x400.JPG">
    		<p>Giá 6 ngăn</p>
    		<p style="color: orange;">1241241vnd</p>
    	</li>
    	<li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_san-go-janmi_0_cr_420x280.jpg">
    		<p>Nội Thất</p>
    		<p style="color: orange;">1423121vnd</p>
    	</li>
    </ul>
    </div>
  </div>
  <div id="sanpham1" style="margin-top:50px; ">
    <div class="tieude">
    	<ul>
    		<li style="font-size: 25px;"><b>Sản phẩm ưa dùng</b></li>
    		<li>| Bộ ba giá sách hình vuông</li>
    		<li>| Tủ tre 2 ngăn</li>
    		<li>| Nội thất</li>
    		<li>| Sản phảm bếp núc</li>	
    	</ul>
    </div>
    <div class="banhang">
    	<ul>
    	<li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_ND82197_cr_420x400.JPG">
    		<p>Tủ 2 ngăn</p>
    		<p style="color: orange;">1273777vnd</p>
    	</li>
    	<li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_ND82140_cr_420x400.JPG">
    		<p>Tủ sách</p>
    		<p style="color: orange;">2515111vnd</p>
    	</li>
    <li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_ND82142_3_cr_420x400.JPG">
    		<p>Giá 6 ngăn</p>
    		<p style="color: orange;">1213100vnd</p>
    	</li>
    	<li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_san-go-janmi_0_cr_420x280.jpg">
    		<p>Nội Thất</p>
    	<p style="color: orange;">1000000vnd</p>
    	</li>
    </ul>
    </div>
 
  <div id="het">
  		 <div class="footer">
     Giới Thiệu
     <p><h2 style="color: #33CC33">CÔNG TY MÂY TRE ĐAN NGỌC ĐỘNG HÀ NAM</h2></p>
Công ty Ngọc Động Hà Nam là công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Việt Nam ra hơn 30 nước trên thế giới. Khách hàng của chúng tôi là những nhà nhập khẩu và những tập đoàn bán lẻ lớn trên thế giới như Walmart, Target, BBB, T-J-X, Ross, Carrefour, Conforama, OBI, Aldi, Tesco, Le biscuit, Fallabella và Nitori. Được thành lập năm 1988 với hình thức tổ hợp và chuyển đổi sang mô hình công ty năm 2004, Ngọc Động Hà Nam một mặt nỗ lực phát triển sản phẩm và thị trường, mặt khác tích cực chung tay trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam và nhiều tỉnh lân cận như Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình. Với quy mô nhà xưởng gần 20,000 m2, hàng năm chúng tôi xuất khẩu ...
<br>
<br>
<b style="color: #000000">Ghi chú</b>
 <br>
 <i>Thông tin chi tiết:</i>
 <br>
 Nhà máy : Cụm công nghiệp Ngọc Động, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
 <br>
  <u style="color: #00FF00">  Tel: 02263 835 820 - 84 942 11 00 70 </u>
  <br>
 <u style="color: #00FF00"> Email: [email protected] </u> 
 <br>
 <small title="" style="color: #00FF00">Website: www.trexinh.vn</small>
 <br>
 <u style="color: black">Xem Thêm</u>
     </div>
  	</div>
</body>
</html>


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 22:17 28/10/2020


#CTY.HTML


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Công ty may tre đan Ngọc Động</title>
 <meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
	*{
		margin:0px;
		padding: 0px;
	}
	body{
		font-family: sans-serif;
		margin-right-left: 50px;
	}
	#dautien{
		width: 100%;
		height: 80px;
	}
	.logomanu{
		width: 100%;
		margin: 0px auto;
		height: 111px;
		background-color: #3e9e5b;
		color: white;
	}
	#phandau ul li{
		list-style: none;
	}
	.logo{
		width: 100px;
		float: left;
		margin-left: 20px;
		margin-top: 10px;
		font-size: 20px;
		color:red;
		
	}
	.batdau{
		padding-top: 10px;
	}
	.phai{
		border: 1px solid #d9d9d4;
		background-color: #3e9e5b;
		float: right;
		margin-right: 10px;
		padding: 5px;
		margin-top: 15px;
	}
	.menu{
   clear: left;
   list-style: none;
   margin: 0px;
   padding: 0px;
   margin-top: 25px;
   margin-left: 20px;
   display: block;
	}
   .menu ul li{
   	float: left;
   }
   .menu ul li a{
   	text-decoration: none;
   	display: block;
   	color: #fff;
   	padding: 0px 10px 0px 10px;

   }
   .menu ul li a.active{
   	background-color: blue;
   }
  a:hover{
      color:white;
      background-color:#224d35;
    }
    
    #background img{
    	width: 100%;
    	height: 500px;
    	margin-top: 20px;
    }
    .dichvu{
    	color: white;
    	border: 1px;
    	float: left;
    	margin-left: 25%;
    	margin-top: 30px;		
    }
    .dichvu li{
     font-size: 20px;
     padding: 20px;
     float: left;
     display: inline-block;	
     margin-left: 30px;	
     }
    .dichvu li p{
    	font-size: small;
    }
    #sanpham1{
    	margin: 0px auto;
    	height: 300px;
    	width: 1000px;
    	border: 1px solid grey;
    	margin-top: 150px;

    }
    #sanpham1 .tieude{
    	margin: 0px auto;
    	height: 80px;
    	width: 1000px;
    	border: 1px solid grey;
    }
    #sanpham1 .tieude li{
    	list-style: none;
    	float: left;
    	padding: 20px 10px 20px 10px;
    	font-size: 20px;
    }
    #sanpham1 img{
    	display: block;
    	float: left;
    	clear: right;
    	height: 150px;
    	width:150px;
    	margin: 20px 50px 0px 50px;
    }
    #sanpham1 p{
    	margin: 0px 10px 0px 75px;
    	font-size: 20px;
    }
    #sanpham1 li{
     list-style: none;
     float: left;
    }
    #het{
    	background: #00000;
    	margin-top: 250px; 
    	width: 1000px;
    }
   .footer {
   width: 100%;
   background-color: white;
   min-height: 200px;
  }
	</style>
</head>
<body>
  <div id="dautien">
  	<div class="logomanu">
  		<div class="logo">
    <img src="http://www.trexinh.vn/uploaded/logo/logo.png"> 
   </div>
  		<div class="batdau">
  			<ul>
  				<div class="phai">Giỏ Hàng</div>
  				<h3>CÔNG TY TNHH MÂY TRE ĐAN NGỌC ĐỘNG</h3>
  			</ul>
  		</div>
  		<div class="menu">
  			<ul>

  				<li><a href="#=" title="Giới Thiệu">Giới thiệu</a></li>
  				<li><a href="#" title="Sản Phẩm">Sản phẩm</a></li>
  				<li><a href="#" title="Tin Tức">Tin tức<select style="background-color:#3e9e5b ">
  					
  				</select></a></li>
  				<li><a href="#" title="Hỗ trợ">Hỗ trợ</a></li>
  				<li><a href="#" title="Thư viện">Thư viện</a></li>
  				<li><a href="#" title="Góc tư vấn">Góc tư vấn</a></li>
  				<li style="float: right; margin-right: 30px;"><a href="#" title="Liên Hệ">Liên hệ</a></li>
  			</ul>
  		</div>
  	</div>
  </div>
  <div id="background">
  	<img src="http://www.trexinh.vn/uploaded/slideshow/banner-2.jpg">	
  </div>
  <div id="giua">
  <div class="dichvu">
  	<nav>
  	<li style="background-color: blue;">Vận chuyển toàn quốc
  		<p>Phí ship từ 20-50k</p></li>
  	<li style="background-color: red">Bảo hành<p>3 Tháng kể từ khi mua hàng</p></li>
  	<li style="background-color: green">Hỗ trợ 24/7<p>...</p></li>
    <li style="background-color: yellow ">Tư vấn<p>...</p></li>
  </nav>
  </div>
  </div>
  <div id="sanpham1">
    <div class="tieude">
    	<ul>
    		<li style="font-size: 25px;"><b> Sản Phẩm Nổi Bật</b></li>
    		<li>| Giá đựng sách</li>
    		<li>| Ghế đan</li>
    		<li>| Tủ hai ngăn</li>
    		<li>| Trang trí nội thất</li>	
    	</ul>
    </div>
    <div class="mathang">
    	<ul>
    	<li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_ND82197_cr_420x400.JPG">
    		<p>Tủ hai ngăn</p>
    		<p style="color: orange;">38747387347vnd</p>
    	</li>
    	<li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_ND82140_cr_420x400.JPG">
    		<p>Tủ sách</p>
    		<p style="color: orange;">43421222vnd</p>
    	</li>
    <li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_ND82142_3_cr_420x400.JPG">
    		<p>Giá 6 ngăn</p>
    		<p style="color: orange;">1241241vnd</p>
    	</li>
    	<li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_san-go-janmi_0_cr_420x280.jpg">
    		<p>Nội Thất</p>
    		<p style="color: orange;">1423121vnd</p>
    	</li>
    </ul>
    </div>
  </div>
  <div id="sanpham1" style="margin-top:50px; ">
    <div class="tieude">
    	<ul>
    		<li style="font-size: 25px;"><b>Sản phẩm ưa dùng</b></li>
    		<li>| Bộ ba giá sách hình vuông</li>
    		<li>| Tủ tre 2 ngăn</li>
    		<li>| Nội thất</li>
    		<li>| Sản phảm bếp núc</li>	
    	</ul>
    </div>
    <div class="banhang">
    	<ul>
    	<li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_ND82197_cr_420x400.JPG">
    		<p>Tủ 2 ngăn</p>
    		<p style="color: orange;">1273777vnd</p>
    	</li>
    	<li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_ND82140_cr_420x400.JPG">
    		<p>Tủ sách</p>
    		<p style="color: orange;">2515111vnd</p>
    	</li>
    <li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_ND82142_3_cr_420x400.JPG">
    		<p>Giá 6 ngăn</p>
    		<p style="color: orange;">1213100vnd</p>
    	</li>
    	<li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_san-go-janmi_0_cr_420x280.jpg">
    		<p>Nội Thất</p>
    	<p style="color: orange;">1000000vnd</p>
    	</li>
    </ul>
    </div>
 
  <div id="het">
  		 <div class="footer">
     Giới Thiệu
     <p><h2 style="color: #33CC33">CÔNG TY MÂY TRE ĐAN NGỌC ĐỘNG HÀ NAM</h2></p>
Công ty Ngọc Động Hà Nam là công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Việt Nam ra hơn 30 nước trên thế giới. Khách hàng của chúng tôi là những nhà nhập khẩu và những tập đoàn bán lẻ lớn trên thế giới như Walmart, Target, BBB, T-J-X, Ross, Carrefour, Conforama, OBI, Aldi, Tesco, Le biscuit, Fallabella và Nitori. Được thành lập năm 1988 với hình thức tổ hợp và chuyển đổi sang mô hình công ty năm 2004, Ngọc Động Hà Nam một mặt nỗ lực phát triển sản phẩm và thị trường, mặt khác tích cực chung tay trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam và nhiều tỉnh lân cận như Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình. Với quy mô nhà xưởng gần 20,000 m2, hàng năm chúng tôi xuất khẩu ...
<br>
<br>
<b style="color: #000000">Ghi chú</b>
 <br>
 <i>Thông tin chi tiết:</i>
 <br>
 Nhà máy : Cụm công nghiệp Ngọc Động, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
 <br>
  <u style="color: #00FF00">  Tel: 02263 835 820 - 84 942 11 00 70 </u>
  <br>
 <u style="color: #00FF00"> Email: [email protected] </u> 
 <br>
 <small title="" style="color: #00FF00">Website: www.trexinh.vn</small>
 <br>
 <u style="color: black">Xem Thêm</u>
     </div>
  	</div>
</body>
</html>


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 22:17 28/10/2020


#CTY.HTML


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Công ty may tre đan Ngọc Động</title>
 <meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
	*{
		margin:0px;
		padding: 0px;
	}
	body{
		font-family: sans-serif;
		margin-right-left: 50px;
	}
	#dautien{
		width: 100%;
		height: 80px;
	}
	.logomanu{
		width: 100%;
		margin: 0px auto;
		height: 111px;
		background-color: #3e9e5b;
		color: white;
	}
	#phandau ul li{
		list-style: none;
	}
	.logo{
		width: 100px;
		float: left;
		margin-left: 20px;
		margin-top: 10px;
		font-size: 20px;
		color:red;
		
	}
	.batdau{
		padding-top: 10px;
	}
	.phai{
		border: 1px solid #d9d9d4;
		background-color: #3e9e5b;
		float: right;
		margin-right: 10px;
		padding: 5px;
		margin-top: 15px;
	}
	.menu{
   clear: left;
   list-style: none;
   margin: 0px;
   padding: 0px;
   margin-top: 25px;
   margin-left: 20px;
   display: block;
	}
   .menu ul li{
   	float: left;
   }
   .menu ul li a{
   	text-decoration: none;
   	display: block;
   	color: #fff;
   	padding: 0px 10px 0px 10px;

   }
   .menu ul li a.active{
   	background-color: blue;
   }
  a:hover{
      color:white;
      background-color:#224d35;
    }
    
    #background img{
    	width: 100%;
    	height: 500px;
    	margin-top: 20px;
    }
    .dichvu{
    	color: white;
    	border: 1px;
    	float: left;
    	margin-left: 25%;
    	margin-top: 30px;		
    }
    .dichvu li{
     font-size: 20px;
     padding: 20px;
     float: left;
     display: inline-block;	
     margin-left: 30px;	
     }
    .dichvu li p{
    	font-size: small;
    }
    #sanpham1{
    	margin: 0px auto;
    	height: 300px;
    	width: 1000px;
    	border: 1px solid grey;
    	margin-top: 150px;

    }
    #sanpham1 .tieude{
    	margin: 0px auto;
    	height: 80px;
    	width: 1000px;
    	border: 1px solid grey;
    }
    #sanpham1 .tieude li{
    	list-style: none;
    	float: left;
    	padding: 20px 10px 20px 10px;
    	font-size: 20px;
    }
    #sanpham1 img{
    	display: block;
    	float: left;
    	clear: right;
    	height: 150px;
    	width:150px;
    	margin: 20px 50px 0px 50px;
    }
    #sanpham1 p{
    	margin: 0px 10px 0px 75px;
    	font-size: 20px;
    }
    #sanpham1 li{
     list-style: none;
     float: left;
    }
    #het{
    	background: #00000;
    	margin-top: 250px; 
    	width: 1000px;
    }
   .footer {
   width: 100%;
   background-color: white;
   min-height: 200px;
  }
	</style>
</head>
<body>
  <div id="dautien">
  	<div class="logomanu">
  		<div class="logo">
    <img src="http://www.trexinh.vn/uploaded/logo/logo.png"> 
   </div>
  		<div class="batdau">
  			<ul>
  				<div class="phai">Giỏ Hàng</div>
  				<h3>CÔNG TY TNHH MÂY TRE ĐAN NGỌC ĐỘNG</h3>
  			</ul>
  		</div>
  		<div class="menu">
  			<ul>

  				<li><a href="#=" title="Giới Thiệu">Giới thiệu</a></li>
  				<li><a href="#" title="Sản Phẩm">Sản phẩm</a></li>
  				<li><a href="#" title="Tin Tức">Tin tức<select style="background-color:#3e9e5b ">
  					
  				</select></a></li>
  				<li><a href="#" title="Hỗ trợ">Hỗ trợ</a></li>
  				<li><a href="#" title="Thư viện">Thư viện</a></li>
  				<li><a href="#" title="Góc tư vấn">Góc tư vấn</a></li>
  				<li style="float: right; margin-right: 30px;"><a href="#" title="Liên Hệ">Liên hệ</a></li>
  			</ul>
  		</div>
  	</div>
  </div>
  <div id="background">
  	<img src="http://www.trexinh.vn/uploaded/slideshow/banner-2.jpg">	
  </div>
  <div id="giua">
  <div class="dichvu">
  	<nav>
  	<li style="background-color: blue;">Vận chuyển toàn quốc
  		<p>Phí ship từ 20-50k</p></li>
  	<li style="background-color: red">Bảo hành<p>3 Tháng kể từ khi mua hàng</p></li>
  	<li style="background-color: green">Hỗ trợ 24/7<p>...</p></li>
    <li style="background-color: yellow ">Tư vấn<p>...</p></li>
  </nav>
  </div>
  </div>
  <div id="sanpham1">
    <div class="tieude">
    	<ul>
    		<li style="font-size: 25px;"><b> Sản Phẩm Nổi Bật</b></li>
    		<li>| Giá đựng sách</li>
    		<li>| Ghế đan</li>
    		<li>| Tủ hai ngăn</li>
    		<li>| Trang trí nội thất</li>	
    	</ul>
    </div>
    <div class="mathang">
    	<ul>
    	<li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_ND82197_cr_420x400.JPG">
    		<p>Tủ hai ngăn</p>
    		<p style="color: orange;">38747387347vnd</p>
    	</li>
    	<li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_ND82140_cr_420x400.JPG">
    		<p>Tủ sách</p>
    		<p style="color: orange;">43421222vnd</p>
    	</li>
    <li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_ND82142_3_cr_420x400.JPG">
    		<p>Giá 6 ngăn</p>
    		<p style="color: orange;">1241241vnd</p>
    	</li>
    	<li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_san-go-janmi_0_cr_420x280.jpg">
    		<p>Nội Thất</p>
    		<p style="color: orange;">1423121vnd</p>
    	</li>
    </ul>
    </div>
  </div>
  <div id="sanpham1" style="margin-top:50px; ">
    <div class="tieude">
    	<ul>
    		<li style="font-size: 25px;"><b>Sản phẩm ưa dùng</b></li>
    		<li>| Bộ ba giá sách hình vuông</li>
    		<li>| Tủ tre 2 ngăn</li>
    		<li>| Nội thất</li>
    		<li>| Sản phảm bếp núc</li>	
    	</ul>
    </div>
    <div class="banhang">
    	<ul>
    	<li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_ND82197_cr_420x400.JPG">
    		<p>Tủ 2 ngăn</p>
    		<p style="color: orange;">1273777vnd</p>
    	</li>
    	<li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_ND82140_cr_420x400.JPG">
    		<p>Tủ sách</p>
    		<p style="color: orange;">2515111vnd</p>
    	</li>
    <li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_ND82142_3_cr_420x400.JPG">
    		<p>Giá 6 ngăn</p>
    		<p style="color: orange;">1213100vnd</p>
    	</li>
    	<li><img src="http://www.trexinh.vn/temp/-uploaded-san-pham_san-go-janmi_0_cr_420x280.jpg">
    		<p>Nội Thất</p>
    	<p style="color: orange;">1000000vnd</p>
    	</li>
    </ul>
    </div>
 
  <div id="het">
  		 <div class="footer">
     Giới Thiệu
     <p><h2 style="color: #33CC33">CÔNG TY MÂY TRE ĐAN NGỌC ĐỘNG HÀ NAM</h2></p>
Công ty Ngọc Động Hà Nam là công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Việt Nam ra hơn 30 nước trên thế giới. Khách hàng của chúng tôi là những nhà nhập khẩu và những tập đoàn bán lẻ lớn trên thế giới như Walmart, Target, BBB, T-J-X, Ross, Carrefour, Conforama, OBI, Aldi, Tesco, Le biscuit, Fallabella và Nitori. Được thành lập năm 1988 với hình thức tổ hợp và chuyển đổi sang mô hình công ty năm 2004, Ngọc Động Hà Nam một mặt nỗ lực phát triển sản phẩm và thị trường, mặt khác tích cực chung tay trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam và nhiều tỉnh lân cận như Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình. Với quy mô nhà xưởng gần 20,000 m2, hàng năm chúng tôi xuất khẩu ...
<br>
<br>
<b style="color: #000000">Ghi chú</b>
 <br>
 <i>Thông tin chi tiết:</i>
 <br>
 Nhà máy : Cụm công nghiệp Ngọc Động, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
 <br>
  <u style="color: #00FF00">  Tel: 02263 835 820 - 84 942 11 00 70 </u>
  <br>
 <u style="color: #00FF00"> Email: [email protected] </u> 
 <br>
 <small title="" style="color: #00FF00">Website: www.trexinh.vn</small>
 <br>
 <u style="color: black">Xem Thêm</u>
     </div>
  	</div>
</body>
</html>


Nguyên Phấn Đông [T2008A]

Ngày viết: 12:27 28/10/2020


#web.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Thiết Kế trang Web</title>
	<style type="text/css">
	*{
		margin:0px;
		padding: 0px;
	}
	body{
		font-family: sans-serif;
		margin-right-left: 50px;
	}
	#phandau{
		width: 100%;
		height: 80px;
	}
	.logomanu{
		width: 100%;
		margin: 0px auto;
		height: 111px;
		background-color: #3e9e5b;
		color: WHITE;
	}
	#phandau ul li{
		list-style: none;
	}
	.logo{
		width: 100px;
		float: left;
		margin-left: 20px;
		margin-top: 10px;
		font-size: 20px;
		color: REd;
		
	}
	.gioithieu{
		padding-top: 10px;
	}
	.benphai{
		border: 1px solid #d9d9d4;
		background-color: #3e9e5b;
		float: right;
		margin-right: 10px;
		padding: 5px;
		margin-top: 15px;
	}
	.menu{
   clear: left;
   list-style: none;
   margin: 0px;
   padding: 0px;
   margin-top: 25px;
   margin-left: 20px;
   display: block;
	}
   .menu ul li{
   	float: left;
   }
   .menu ul li a{
   	text-decoration: none;
   	display: block;
   	color: #fff;
   	padding: 0px 10px 0px 10px;

   }
   .menu ul li a.active{
   	background-color: blue;
   }
  a:hover{
      color:white;
      background-color:#224d35;
    }
    
    #hinhanh img{
    	width: 100%;
    	height: 500px;
    	margin-top: 20px;
    }
    .dichvu{
    	color: white;
    	border: 1px;
    	float: left;
    	margin-left: 25%;
    	margin-top: 30px;		
    }
    .dichvu li{
     font-size: 20px;
     padding: 20px;
     float: left;
     display: inline-block;	
     margin-left: 30px;	
     }
    .dichvu li p{
    	font-size: small;
    }
    #sanpham1{
    	margin: 0px auto;
    	height: 300px;
    	width: 1000px;
    	border: 1px solid grey;
    	margin-top: 150px;

    }
    #sanpham1 .tieude{
    	margin: 0px auto;
    	height: 80px;
    	width: 1000px;
    	border: 1px solid grey;
    }
    #sanpham1 .tieude li{
    	list-style: none;
    	float: left;
    	padding: 20px 10px 20px 10px;
    	font-size: 20px;
    }
    #sanpham1 img{
    	display: block;
    	float: left;
    	clear: right;
    	height: 150px;
    	width:150px;
    	margin: 20px 50px 0px 50px;
    }
    #sanpham1 p{
    	margin: 0px 10px 0px 75px;
    	font-size: 20px;
    }
    #sanpham1 li{
     list-style: none;
     float: left;
    }
    #cuoi{
    	background: #00000;
    	margin-top: 250px; 
    	width: 1000px;
    }
	</style>
</head>
<body>
  <div id="phandau">
  	<div class="logomanu">
  		<div class="logo"><H1>ABC</H1></div>
  		<div class="gioithieu">
  			<ul>
  				<div class="benphai">Tải báo cáo</div>
  				<h3>CÔNG TY TNHH ỨNG VẬT TƯ ABC</h3>
  				<li>Đây là 1 mẩu web</li>
  			</ul>
  		</div>
  		<div class="menu">
  			<ul>

  				<li><a href="#=" title="Trang chủ">Trang chủ</a></li>
  				<li><a href="#" title="Giới Thiệu">Giới Thiệu</a></li>
  				<li><a href="#" title="Sản Phẩm">Sản Phẩm<select style="background-color:#3e9e5b ">
  					
  				</select></a></li>
  				<li><a href="#" title="Dự Án">Dự Án</a></li>
  				<li><a href="#" title="Dịch Vụ">Dịch Vụ</a></li>
  				<li><a href="#" title="Tin Tức">Tin Tức</a></li>
  				<li style="float: right; margin-right: 30px;"><a href="#" title="Liên Hệ">Liên Hệ</a></li>
  			</ul>
  		</div>
  	</div>
  </div>
  <div id="hinhanh">
  	<img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/thumb_w/640/2019/5/27/nhap-khau-may-moc-15589520079871518145524-crop-1558952012313135943031.jpg">	
  </div>
  <div id="giua">
  <div class="dichvu">
  	<nav>
  	<li style="background-color: #5BC1CD;">Phục Vụ Tận nơi
  		<p>Có cái quần</p></li>
  	<li style="background-color: #F33838">Hoàn Trả Hàng<p>Có cái quần</p></li>
  	<li style="background-color: #38C727">Hỗ trợ 24/7<p>Có cái quần</p></li>
    <li style="background-color: #EEB141 ">Chuyết Khẩu cao<p>Có cái quần</p></li>
  </nav>
  </div>
  </div>
  <div id="sanpham1">
    <div class="tieude">
    	<ul>
    		<li style="font-size: 25px;"><b>Thiết Bị Điện</b></li>
    		<li>| Ổ cắm công tắc</li>
    		<li>| Ổ cắm công tắc</li>
    		<li>| Ổ cắm công tắc</li>
    		<li>| Ổ cắm công tắc</li>	
    	</ul>
    </div>
    <div class="banhang">
    	<ul>
    	<li><img src="https://i.pinimg.com/originals/e6/a8/8f/e6a88fcb0f0e4a0a80222e1e5da6fb78.jpg">
    		<p>Kim Jisoo</p>
    		<p style="color: orange;">1 tỷ</p>
    	</li>
    	<li><img src="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2020/07/tien-nu-kim-jisoo.jpg">
    		<p>Kim Jisoo</p>
    		<p style="color: orange;">1 tỷ</p>
    	</li>
    <li><img src="https://kenh14cdn.com/thumb_w/660/2020/4/27/f9fc5019e14cb12081a38b5307e0dc9f-15879983443601335986572.jpg">
    		<p>Kim Jisoo</p>
    		<p style="color: orange;">1 tỷ</p>
    	</li>
    	<li><img src="https://static.asiachan.com/Kim.Jisoo.600.239713.jpg">
    		<p>Kim Jisoo</p>
    		<p style="color: orange;">1 tỷ</p>
    	</li>
    </ul>
    </div>
  </div>
  <div id="sanpham1" style="margin-top:50px; ">
    <div class="tieude">
    	<ul>
    		<li style="font-size: 25px;"><b>Back Pink</b></li>
    		<li>| Ổ cắm công tắc</li>
    		<li>| Ổ cắm công tắc</li>
    		<li>| Ổ cắm công tắc</li>
    		<li>| Ổ cắm công tắc</li>	
    	</ul>
    </div>
    <div class="banhang">
    	<ul>
    	<li><img src="https://i.ytimg.com/vi/t2Ok_qmOFwk/hqdefault.jpg">
    		<p>Kim Jisoo</p>
    		<p style="color: orange;">1 tỷ</p>
    	</li>
    	<li><img src="https://vignette.wikia.nocookie.net/fanmade486/images/d/de/KimJisoo.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/340?cb=20191108122339">
    		<p>Kim Jisoo</p>
    		<p style="color: orange;">1 tỷ</p>
    	</li>
    <li><img src="https://kenh14cdn.com/thumb_w/660/2020/4/27/f9fc5019e14cb12081a38b5307e0dc9f-15879983443601335986572.jpg">
    		<p>Kim Jisoo</p>
    		<p style="color: orange;">1 tỷ</p>
    	</li>
    	<li><img src="https://cdnmedia.thethaovanhoa.vn/Upload/YSu1TgnVnIyxx9zisEumA/files/2020/01/2301/jisoo01.jpg">
    		<p>Kim Jisoo</p>
    		<p style="color: orange;">1 tỷ</p>
    	</li>
    </ul>
    </div>
  
  <div id="cuoi">
  		
  	</div>
</body>
</html>


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!