IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C#

Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 10,989 Lượt Xem

Nhập vào số N -> in ra các số nguyên tố <= N

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 09:51 16/05/2020using System;

namespace SoNguyenTo
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      ListPrimes();
      Console.ReadLine();
    }
    public static bool CheckPrimeNumbers(int Number)
    {
      if(Number < 0)
      {
        return false;
      }
      for(int i = 2; i < Number; i++)
      {
        if(Number % i ==0)
        {
          return false;
        }
      }
      return true;
    }
    public static void ListPrimes()
    {
      Console.Write("Enter the number n = ");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      for(int i = 2; i < n; i++)
      {
        bool TestResult = CheckPrimeNumbers(i);

        if (TestResult)
        {
          Console.WriteLine(i);
        }
      }

      
      
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!