IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C#

Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 10,991 Lượt Xem

Nhập vào số N -> in ra các số nguyên tố <= N

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 13:30 18/05/2020using System;
using System.Globalization;

namespace Primenumber
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int Primenumber = 2;
      int n;
      n = int.Parse(Console.ReadLine());
      while ( Primenumber < n)
      {
        if (isPrime(Primenumber) == true)
        {
          Console.WriteLine(Primenumber);
        }
        Primenumber++;
      }

    }

    static bool isPrime(int n)
    {
      if ( n < 2 )
      {
        return false;
      }
      else
      {
        for ( int i = 2; i < Math.Sqrt(n); i++)
        {
          if ( n % i == 0)
          {
            return false;
          }
        }
      }

      return true;
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!