IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Tổng hợp bài tập ôn luyện kiến thức java căn bản - java core

Tổng hợp bài tập ôn luyện kiến thức java căn bản - java core

by GokiSoft.com - 10:03 30/07/2021 12,157 Lượt Xem

Bài 1:

            In ra màn hình dòng chữ “Hello, this is my first appliation”.

 

Bài 2:

            Nhập 1 số nguyên, 1 số double, 1 ký tự, 1 chuỗi từ bàn phím và hiển thị giá trị các biến vừa nhập ra màn hình.

 

Bài 3:

            Tìm max, min của 2 (hoặc 3) số được nhập vào từ bàn phím

 

Bài 4:

            Giải phương trình bậc nhất:    ax + b = 0.

 

Bài 5:

            Giải phương trình bậc 2:         ax^2 + bx +c = 0.

 

Bài 6:

            Nhập 1 số có tối đa 4 chữ số, in số đó ra dưới dạng chữ.

 

Bài 7:

            Tính tổng từ 1 đến 100

           

Bài 8:

            Tính tổng từ 1 đến n.

 

Bài 9:

            Tìm ước chung lớn nhất, BCNN của 2 số được nhập vào từ bàn phím.

 

Bài 10:

            Kiểm tra 1 số có là số nguyên tố hay không?

 

Bài 11:

            In ra các số nguyên tố từ 1 đến n

 

Bài 12:

            Kiểm tra 1 số hoàn hảo (là số có tổng các ước nhỏ hơn nó, bằng chính nó)

(Ex: 6 = 1+2+3).

 

Bài 13:

            In ra các số hoàn hảo từ 1 đến n.

 

Bài 14:

            In ra dãy fibonacy nằm trong giới hạn từ 1 đến n 

( 1        2          3          5          8          13        …)

 

Bài 15:

            Nhập vào 1 số n, in số đó ra dạng tích lũy thừa các thừa số nguyên tố.

 

Bài 16:

            Nhập 1 mảng có 10 phần tử các số nguyên, hiển thị  mảng vừa nhập ra màn hình.

 

Bài 17:

            Nhập tự động (Dùng lớp Random) mảng có 10 phần tử các số nguyên, hiển thị mảng vừa nhập ra màn hình.

 

Bài 18:

            Nhập mảng có n phần tử (bằng tay hoặc tự động) các số nguyên, hiển thị mảng vừa nhập ra màn hình.

 

Bài 19:

            Nhập mảng có n phần tử các số nguyên, In ra phần tử max, min của mảng.

 

Bài 20

            Nhập mảng có n phần tử các số nguyên, In ra các phần tử là số nguyên tố của mảng.

 

Bài 21:

            Nhập mảng có n phần tử các số nguyên, In ra các phần tử là số hoản hảo của mảng.

 

Bài 22:

            Nhập mảng có n phần tử các số nguyên, In ra các phần tử là số chẵn.

 

Bài 23:

Nhập mảng có n phần tử các số nguyên, Sắp xếp mảng tăng dần bằng thuật toán Chọn trực tiếp và hiển thị mảng đã sắp xếp ra màn hình.

 

Bài 24:

Nhập mảng có n phần tử các số nguyên, Sắp xếp mảng tăng dần bằng thuật toán Nổi bọt và hiển thị mảng đã sắp xếp ra màn hình.

 

Bài 25:

Nhập mảng có n phần tử các số nguyên, Sắp xếp mảng tăng dần bằng thuật toán Chèn và hiển thị mảng đã sắp xếp ra màn hình


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 14:49 21/02/2021Bai 6

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package ChuyenNumberSangString;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author TrungDuc
 */
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
     String number[] = {"Khong","Mot","Hai","Ba","Bon","Nam","Sau","Bay","Tam","Chin"};
     String countUnit[] = {"","Muoi","Tram","Nghin","Muoi","Tram","Trieu"};
     
   Scanner scan = new Scanner(System.in);
   System.out.println("Nhap so N = ");
   int N = scan.nextInt();
   
   String numberString = "";
   int indexUnit = 0;
  while(true){
     int a = N/10;
     int b = N%10;
     
   if(b>0){
     numberString = number[b]+ "" + countUnit[indexUnit] + numberString ;
   }
   
   if(a==0){
     break;
   }
   
    N = a;
    indexUnit++;
   }
  
  System.out.println(numberString);
  
  
   }
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 16:51 25/01/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package ChuoiBaiTap;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Bai2 {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    String a;
    String b;
    Double c;
    int d;
  
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap a");
    a = input.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap b");
    b = input.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap c");
    c = input.nextDouble();
    
    System.out.println("Nhap d");
    d = input.nextInt();
    
    System.out.println(a);
    System.out.println(b);
    System.out.println(c);
    System.out.println(d);
  }
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 16:26 25/01/2021

Bài 1

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package ChuoiBaiTap;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Bai1 {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    System.out.println("Hello, this is my first appliation");
  }
  
}


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 14:08 25/01/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.lesson03;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Bai6 {
  public static void main(String[] args) {
    //index: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    String[] numList = {"Khong", "Mot", "Hai", "Ba", "Bon", "Nam", "Sau", "Bay", "Tam", "Chin"};
    //index: 0, 1, 2, 3
    String[] prefixList = {"", "Muoi", "Tram", "Nghin", "Muoi", "Tram", "Trieu"};
    
    //Phan 2:
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap so N = ");
    int N = scan.nextInt();
    
    String text = "";
    int index = 0;
    //N: 1234
    //B1: Tach so 4 => Tu so N => N % 10 => tach dc hang don vi
    //   Lay dc phan chia: 123 => N / 10 => Su dung cho cac lan lap ve sau
    //B2: Tach hang chuc 3 => Tu so N (moi) => N % 10 => so 3 => Co cach doc
    //Tuong tu => toi khi ket thuc so...
    while(true) {
      int a = N/10;//12/10 = 1
      int b = N%10;//12%10 = 2
      if(b > 0) {
        text = numList[b] + " " + prefixList[index] + " " + text;
      }
      if(a == 0) {
        break;
      }
      N = a;
      index++;
    }
    
    //Phan 3: Chuyen 1 so ve text
    System.out.println(text);
  }
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 10:03 25/01/2021
import java.util.Scanner;

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
/**
 *
 * @author Admin
 */
public class bai_6 {

  public static void main(String[] args) {
    int so;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("nhap so co 4 chu so: ");
    so = scan.nextInt();
    String docso = "";
    int _nghin = so / 1000;
    int _tram = (so % 1000) / 100;
    int _chuc = (so % 100) / 10;
    int _donvi = (so % 10);

    if (_nghin > 0) {
      docso = Docchuso(_nghin) + " " + "Nghin ";
      System.out.print(docso);
    }
    if (_tram > 0) {
      docso = Docchuso(_tram) + " " + "Tram ";
      System.out.print(docso);
    }
    if (_chuc > 0) {
      docso = Docchuso(_chuc) + " " + "Muoi ";
      System.out.print(docso);
    }
    if (_donvi > 0) {
      docso = Docchuso(_donvi);
      System.out.print(docso);
    }
    System.out.println();

  }

  public static String Docchuso(int p_so) {
    switch (p_so) {
      case 1:
        return "Mot";
      case 2:
        return "Hai";
      case 3:
        return "Ba";
      case 4:
        return "Bon";
      case 5:
        return "Nam";
      case 6:
        return "Sau";
      case 7:
        return "Bay";
      case 8:
        return "Tam";
      case 9:
        return "Chin";
      default:
        return "khong";
    }
  }

}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!