IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

by GokiSoft.com - 15:16 14/05/2021 12,364 Lượt Xem

Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:44 18/05/2021using System;

namespace Lesson1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      float a, b, x;
      Console.WriteLine("Nhap a = ");
      a = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap b = ");
      b = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      if (a==0) {
        if (b==0){
          Console.WriteLine("phuong trinh vo so nghiem");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("phuong trinh vo nghiem");
        }
      }
      else
      {
        x = -b / a;
        Console.WriteLine("phuong trinh co nghiem x = {0}", x);
      }
      }
    }
  }Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!