IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C#

Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C#

by GokiSoft.com - 19:30 24/06/2020 7,313 Lượt Xem

Bài 1: Viết code cho flowchart sau

Bài 2 :


Bài 3:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 10:11 16/05/2020using System;

namespace FlowChatBai1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int yrsOfService = 3, salary = 1500, bonus = 0;
      if(yrsOfService < 5)
      {
        if(salary < 500)
        {
          bonus = 100;
          Console.WriteLine(bonus);
        }
        else
        {
          bonus = 200;
          Console.WriteLine(bonus);
        }
      }
      else
      {
        bonus = 700;
        Console.WriteLine(bonus);
      }
    }
  }
}using System;

namespace FlowChatBai2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int SetSum = 0, C = 1, Avg = 0;

      while (true)
      {
        if (C <= 3)
        {
          Console.WriteLine("Enter the number = ");
          int number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
          SetSum += number;
          C += 1;
          return;
        }
        else
        {
          Avg = SetSum / 3;
          Console.WriteLine("SetSum = " + SetSum);
          Console.WriteLine("Avg = " + Avg);
          return;

          
        }
      }
      
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!