IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C#

Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C#

by GokiSoft.com - 19:30 24/06/2020 7,316 Lượt Xem

Bài 1: Viết code cho flowchart sau

Bài 2 :


Bài 3:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hoangkhiem [C1907L]

Ngày viết: 07:03 26/06/2020namespace bt
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      float Sum = 0;
      float C = 1;
      float Avg = 0;
      while (C <= 3)
      {
        Console.WriteLine("Mời nhập số : ");
        int number = int.Parse(Console.ReadLine());
        Sum += number;
        C++;
      }
      Avg = Sum / 3;
      Console.WriteLine(Avg);
      
    }
  }
}namespace bt
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int yrsOfService = 3;
      int Salary = 1500;
      int bonus = 0;
      if (yrsOfService < 5)
      {
        if (Salary < 500)
        {
          bonus = 100;
        }
        else
        {
          bonus = 200;
        }
      }
      else
      {
        bonus = 700;

      }
  }
}

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!