IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C#

Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C#

by GokiSoft.com - 19:30 24/06/2020 7,317 Lượt Xem

Bài 1: Viết code cho flowchart sau

Bài 2 :


Bài 3:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

trung [C1907L]

Ngày viết: 20:46 24/06/2020using System;

class MainClass {
 public static void Main (string[] args) {
  int yrsOfService = 3;
  int Salary = 1500;
  int bonus = 0;
  if (yrsOfService < 5)
  {
   if (Salary < 500)
   {
    bonus = 100;
   }
   else
   {
    bonus = 200;
   }
  }
  else
  {
   bonus = 700;
  }
 }
}using System;

class MainClass {
 public static void Main (string[] args) {
  float Sum = 0;
  float C = 1;
  float Avg = 0;
  while (C <= 3)
  {
   Console.WriteLine("Input number");
   int number = int.Parse(Console.ReadLine());
   Sum+=number;
   C++;
  }
  Avg = Sum/3;
  Console.WriteLine(Avg);
 }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!