IMG-LOGO
× Bài tập - Quản lý tin tức - Lập trình Spring MVC - Spring boot Bài tập - Tìm hiểu Spring MVC qua ví dụ - Quản lý Tour du lịch - Lập trình Spring MVC Bài tập - Quản lý sản phẩm - Lập trình Spring MVC Bài tập - Tạo trang web hiển thị danh sách sinh viên - Lập trình Spring MVC Hướng dẫn tìm hiểu Spring MVC
Trang Chủ Spring MVC Bài tập - Quản lý tin tức - Lập trình Spring MVC - Spring boot

Bài tập - Quản lý tin tức - Lập trình Spring MVC - Spring boot

by GokiSoft.com - 10:52 26/12/2020 2,747 Lượt Xem

Phát triển dự án quản lý tin tức với các chức năng sau

Database:

- Bảng danh mục: gồm id danh mục, tên danh mục

- Bảng tin tức: id tự tăng, id danh mục (foreign key -> với bảng danh mục), tiêu đề, nội dung, thumbnail, created_at, updated_at

Tạo trang quản trị có các chức năng:

- Thêm/sửa/xóa/hiển thị => danh mục sản phẩm

- Thêm/sửa/xóa/hiển thị => Tin tức

- Viết trang frontend hiển thị danh sách tin tức


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!