IMG-LOGO
× Bài tập - Quản lý tin tức - Lập trình Spring MVC - Spring boot Bài tập - Tìm hiểu Spring MVC qua ví dụ - Quản lý Tour du lịch - Lập trình Spring MVC Bài tập - Quản lý sản phẩm - Lập trình Spring MVC Bài tập - Tạo trang web hiển thị danh sách sinh viên - Lập trình Spring MVC Hướng dẫn tìm hiểu Spring MVC
Trang Chủ Spring MVC Bài tập - Tìm hiểu Spring MVC qua ví dụ - Quản lý Tour du lịch - Lập trình Spring MVC

Bài tập - Tìm hiểu Spring MVC qua ví dụ - Quản lý Tour du lịch - Lập trình Spring MVC

by GokiSoft.com - 09:50 12/12/2020 2,594 Lượt Xem

Một công ty du lịch đang muốn triển khai một website cho công ty. Bạn là một lập trình viên và được giao nhiệm vụ triển khai hệ thống cho công ty du lịch này. Giai đoạn đầu công ty muốn tạo một bản prototype để công ty biết được website và dễ đóng góp ý kiến.

Nhiệm vụ trong giai đoạn 1 của bạn như sau:

Tạo 1 controller đặt tên là: TourController gồm các route sau

- Hiển thị danh sách tour du lịch của công ty: Mỗi tour du lịch sẽ gồm các trường thuộc tính (tên, hình ảnh, nội dung, địa chỉ tour, giá tiền, thời gian tour)

- Trang cho phép nhập thông tin tour du lịch


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!