IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Java Basic- Kiểm tra số chẵn và lẻ - mệnh đề điều kiên if - else trong java

Java Basic- Kiểm tra số chẵn và lẻ - mệnh đề điều kiên if - else trong java

by GokiSoft.com - 19:58 29/06/2021 32,845 Lượt Xem

Nhập số nguyên x, in ra x là số chẵn hay số lẻ

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Lê Đức Mạnh [C1907L]

Ngày viết: 21:05 13/03/2020public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Kiem tra so chắn lẻ");
    Scanner Bien = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Moi nhap so ");
    int Nhap = Integer.parseInt(Bien.nextLine());
    if (Nhap % 2 == 0) {
      System.err.println("so chan");
    }else{
      System.err.println("so le");
    }


Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 19:02 13/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package myinfo;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class MyInfo {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    System.out.println("Hello World");
    System.out.printf("Ten : %s %nTuoi : %d%nDia Chi : %s%nEmail : %s%nSo Dien Thoai : %d%n","Nguyen Le Hoang"
        + " Anh",18,"267 Hoang Hoa Tham","[email protected]",01231321321);
     Scanner input = new Scanner(System.in); 
    System.out.println("Moi nhap ho va ten : ");
    String username = input.nextLine();
    System.out.println("Moi nhap tuoi : ");
    int tuoi = input.nextInt();
    System.out.println("Moi nhap dia chi : ");
    String diachi = input.nextLine();
    System.out.println("Moi nhap email : ");
    String email = input.nextLine();
    System.out.println("Moi nhap so dien thoai : ");
    int sdt = input.nextInt();
    
    System.out.format("Ho va Ten :%s%nTuoi :%d%nDia chi :%s%nemail :%s%nsdt :%d", username ,tuoi, diachi, email,sdt);
    
    System.out.println("/nMoi nhap so X : ");
     int X = input.nextInt();
     if(X % 2 != 0){
       System.out.println("X la so Le ");
     }else{
       System.out.println("X la so Chan ");
     }
  }
  
}


Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 19:02 13/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package myinfo;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class MyInfo {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    System.out.println("Hello World");
    System.out.printf("Ten : %s %nTuoi : %d%nDia Chi : %s%nEmail : %s%nSo Dien Thoai : %d%n","Nguyen Le Hoang"
        + " Anh",18,"267 Hoang Hoa Tham","[email protected]",01231321321);
     Scanner input = new Scanner(System.in); 
    System.out.println("Moi nhap ho va ten : ");
    String username = input.nextLine();
    System.out.println("Moi nhap tuoi : ");
    int tuoi = input.nextInt();
    System.out.println("Moi nhap dia chi : ");
    String diachi = input.nextLine();
    System.out.println("Moi nhap email : ");
    String email = input.nextLine();
    System.out.println("Moi nhap so dien thoai : ");
    int sdt = input.nextInt();
    
    System.out.format("Ho va Ten :%s%nTuoi :%d%nDia chi :%s%nemail :%s%nsdt :%d", username ,tuoi, diachi, email,sdt);
    
    System.out.println("/nMoi nhap so X : ");
     int X = input.nextInt();
     if(X % 2 != 0){
       System.out.println("X la so Le ");
     }else{
       System.out.println("X la so Chan ");
     }
  }
  
}


hoangkhiem [C1907L]

Ngày viết: 16:40 13/03/2020

package baitap;


import java.util.Scanner;/**

 *

 * @author Admin

 */

public class Baitap3 {

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("Kiem tra so chắn lẻ");

        Scanner Bien = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Moi nhap so ");

        int Nhap = Integer.parseInt(Bien.nextLine());

        if (Nhap % 2 == 0) {

            System.err.println("la so chan");

        }else{

            System.err.println("so le");

        }

        

        //int Nhap = Integer.parseInt((Bien.nextLine));

    }

}

Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 21:57 12/03/2020package aptech;

import java.util.Scanner;

public class BT2 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner Scan = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhap so nguyen n: ");
    int n = Scan.nextInt();
    if (n % 2 == 0) {
      System.out.println(n + " la so chan.");
    } else {
      System.out.println(n + " la so le.");
    }
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!