IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 [Video] Thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS

[Video] Thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 18:36 24/11/2021 1,213 Lượt Xem


Bài tập - kiểm tra 60 phút - thiết kế blog tin tin học - Lập trình HTML/CSS/JS


#index.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<title>Tin Học Văn Phòng - Page</title>

	<style type="text/css">
		body {
			padding: 0px;
			margin: 0px;
		}

		.cotainer, .header, .banner, .menu-bar, .main, .footer {
			width: 100%;
		}

		.menu-bar {
			background-color: #0053d3;
		}

		.menu-bar ul {
			display: flex;
			list-style-type: none;
			margin: 0px;
			padding: 0px;
		}

		.menu-bar ul li {
			color: white;
			font-size: 22px;
			padding-top: 10px;
		}

		.menu-bar ul.left li {
			padding-right: 15px;
			padding-left: 15px;
			border-right: solid white 1px;
		}

		.menu-bar ul.left li:hover {
			background-color: orange;
		}

		.content {
			display: flex;
			width: 60%;
			margin: 0px auto;
			position: relative;
		}

		.menu-bar ul li a {
			color: white;
			text-decoration: none;
		}

		.menu-bar .right {
			padding: 0px;
			margin: 0px;
			position: absolute;
			right: 0px;
		}

		.menu-bar .right input, button {
			font-size: 22px;
		}

		.main-content {
			width: 70%;
		}

		.menu-right {
			width: 30%;
			padding-left: 15px;
			padding-top: 10px;
		}

		section {
			width: 100%;
			display: flex;
		}

		section .main-content {
			width: 60% !important;
		}

		section .menu-right {
			padding-top: 0px !important;
			width: 40% !important;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<div class="cotainer">
		<div class="header">
			<div class="banner">
				<img src="https://blogdaytinhoc.com/images/trung-tam-tin-hoc-sao-viet-chuyen-dao-tao-vi-tinh-van-phong.jpg" style="width: 100%;">
			</div>
			<div class="menu-bar">
				<div class="content">
					<ul class="left">
						<li style="padding-top: 0px;">
							<img src="https://blogdaytinhoc.com/images/icons8-mobile-home-30.png" style="height: 45px;">
						</li>
						<li><a href="#tin-hoc">Tin Hoc</a></li>
						<li><a href="#tin-hoc">Giao Trinh</a></li>
						<li><a href="#tin-hoc">Khoa Hoc</a></li>
						<li><a href="#tin-hoc">Tuyen Dung</a></li>
						<li><a href="#tin-hoc">Lien He</a></li>
					</ul>
					<ul class="right">
						<li>
							<input type="text" name="s" placeholder="Tim kiem ...">
							<button><img src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/6150/6150194.png" style="height: 20px; width: 100%;"></button>
						</li>
					</ul>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="main">
			<div class="content">
				<div class="main-content">
					<img src="https://blogdaytinhoc.com/images/slider/khoa-hoc-excel.png" style="width: 100%;">
					<section>
						<div class="main-content">
							<img src="https://blogdaytinhoc.com/images/2021/5/1622105115_tin-hoc-van-phong_big.jpg" style="width: 100%">
							<h2>Tin Học Văn Phòng Ứng Dụng Word, Excel, Kế toán Cho Người Đi Làm</h2>
							<p>
								Cập nhật mới nhất ngày 09 tháng 11 năm 2021: Trung Tâm Tin Học Sao Việt là địa điểm đào Tạo Tin Học Văn Phòng Chuyên Nghiệp. Trung tâm mở lớp thường xuyên các ngày trong tuần, đăng ký được xếp lịch học ngay. Giáo viên giỏi, nhiều kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy các khóa học tin học văn phòng cho người đi làm. Tin học Sao Việt là những Giáo Viên dạy học bằng Tâm Huyết. Mỗi người trong chúng tôi đều có trên 5 năm kinh nghiệm đào tạo vi tính văn phòng.
							</p>
						</div>
						<div class="menu-right">
							<img src="https://blogdaytinhoc.com/images/2021/5/1622105889_trung-tam-tin-hoc-van-phong_big.jpg" style="width: 100%;">
							<h3>Trung Tâm Tin Học Văn Phòng Sao Việt - Chuyên Đào Tạo Vi Tính Cấp Tốc Cho Người Đi Làm</h3>

							<img src="https://blogdaytinhoc.com/images/2021/5/1622105889_trung-tam-tin-hoc-van-phong_big.jpg" style="width: 100%;">
							<h3>Gia sư tin học văn phòng tại nhà: Dạy Word, Excel, Powerpoint, Lập trình</h3>
						</div>
					</section>
				</div>
				<div class="menu-right">
					<img src="https://blogdaytinhoc.com/images/trung-tam-tin-hoc-van-phong-Sao-Viet.jpg" style="width: 100%;">
					<img src="https://blogdaytinhoc.com/images/trung-tam-tin-hoc-van-phong-Sao-Viet.jpg" style="width: 100%;">
					<img src="https://blogdaytinhoc.com/images/trung-tam-tin-hoc-van-phong-Sao-Viet.jpg" style="width: 100%;">
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="footer">
			<div class="content">
				<h1>Copyright © 2019 All rights reserved</h1>
			</div>
		</div>
	</div>
</body>
</html>


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!