IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic [Source Code] Bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 - C2108L

[Source Code] Bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 - C2108L

by GokiSoft.com - 19:13 01/07/2022 1,102 Lượt Xem

Bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2#Shape.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt1135;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public abstract class Shape {
  public abstract double tinhChuVi();
  public abstract double tinhDienTich();
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt1135;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    HinhTron ht = new HinhTron(2.6);
    HinhChuNhat hcn = new HinhChuNhat(5.6, 9.2);
    
    Shape[] list = new Shape[2];
//    Shape list[] = new Shape[2];
    list[0] = ht;
    list[1] = hcn;
    
    double sum = tinhTongDienTich(list);
    
    System.out.println("Tong dien tich: " + sum);
  }
  
  public static double tinhTongDienTich(Shape[] list) {
    double sum = 0;
    
    for (Shape shape : list) {
      sum += shape.tinhDienTich();
    }
    
    return sum;
  }
}


#HinhTron.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt1135;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class HinhTron extends Shape{
  double radius;

  public HinhTron() {
  }

  public HinhTron(double radius) {
    this.radius = radius;
  }

  @Override
  public double tinhChuVi() {
    return Math.PI * 2 * radius;
  }

  @Override
  public double tinhDienTich() {
    return Math.PI * radius * radius;
  }

  public double getRadius() {
    return radius;
  }

  public void setRadius(double radius) {
    this.radius = radius;
  }
}


#HinhChuNhat.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt1135;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class HinhChuNhat extends Shape{
  double width, height;

  public HinhChuNhat() {
  }

  public HinhChuNhat(double width, double height) {
    this.width = width;
    this.height = height;
  }

  @Override
  public double tinhChuVi() {
    return (width + height) * 2;
  }

  @Override
  public double tinhDienTich() {
    return width * height;
  }

  public double getWidth() {
    return width;
  }

  public void setWidth(double width) {
    this.width = width;
  }

  public double getHeight() {
    return height;
  }

  public void setHeight(double height) {
    this.height = height;
  }
}


Bình luậnTài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!