IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic [Video] Java Basic- Loop - for, while, do - while >> Quản lý thông tin sinh viên - C2108L

[Video] Java Basic- Loop - for, while, do - while >> Quản lý thông tin sinh viên - C2108L

by GokiSoft.com - 21:28 22/06/2022 1,066 Lượt Xem

Java Basic- Loop - for, while, do - while >> Quản lý thông tin sinh viên


#Main.java


/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package bt979;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author DiepTV
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    
    String fullname = null, email = null;
    
    int choose;
    
    do {
      showMenu();
      
      choose = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch (choose) {
        case 1:
          System.out.println("Nhap ten: ");
          fullname = input.nextLine();
          
          System.out.println("Nhap email: ");
          email = input.nextLine();
          break;
        case 2:
          System.out.println("Ten: " + fullname + ", email: " + email);
          break;
        case 3:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
      }
    } while(choose != 3);
  }
  
  public static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap thong tin sinh vien");
    System.out.println("2. Hien thi thong tin sinh vien");
    System.out.println("3. Thoat chuong trinh");
    System.out.println("Chon: ");
  }
}


#Test.java


/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package bt979;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author DiepTV
 */
public class Test {
  static String fullname = null, email = null;
  static Scanner input = new Scanner(System.in);
  
  public static void main(String[] args) {
    int choose;
    
    do {
      showMenu();
      
      choose = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch (choose) {
        case 1:
          inputStudent();
          break;
        case 2:
          displayStudent();
          break;
        case 3:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
      }
    } while(choose != 3);
  }
  
  public static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap thong tin sinh vien");
    System.out.println("2. Hien thi thong tin sinh vien");
    System.out.println("3. Thoat chuong trinh");
    System.out.println("Chon: ");
  }

  private static void inputStudent() {
    System.out.println("Nhap ten: ");
    fullname = input.nextLine();

    System.out.println("Nhap email: ");
    email = input.nextLine();
  }

  private static void displayStudent() {
    System.out.println("Ten: " + fullname + ", email: " + email);
  }
}


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!