IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp

by GokiSoft.com - 19:29 24/06/2020 10,271 Lượt Xem

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp

Build & Phát hành dự án.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 20:25 24/06/2020using System;

class MainClass {
 public static void Main (string[] args) {
  Console.WriteLine ("Hello World");
 }
}


trung [C1907L]

Ngày viết: 20:15 24/06/2020using System;

class MainClass {
 public static void Main (string[] args) {
  Console.WriteLine ("Hello World");
 }
}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 20:14 24/06/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace bsi1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("HelloWorld");
    }
  }
}


Phạm Ngọc Minh [T1907A]

Ngày viết: 20:02 13/05/2020using System;

namespace database
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
    }
  }
}


Đỗ tuấn anh [T1907A]

Ngày viết: 19:07 13/05/2020using System;

namespace hello
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!