IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp

by GokiSoft.com - 19:29 24/06/2020 9,332 Lượt Xem

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp

Build & Phát hành dự án.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 16:41 13/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace helloworld
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{
			Console.WriteLine("Hello World !!!");
		}
	}
}


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 16:32 13/05/2020using System;

namespace HelloWorld
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine(" Hello World  !!!");
      
    }
  }
}


Lê Minh Bắc [T1907A]

Ngày viết: 16:24 13/05/2020using System;

namespace Test
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Phan Bạch Tùng Dương [T1907A]

Ngày viết: 16:16 13/05/2020namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
    }
  }
}


lê văn phương [T1907A]

Ngày viết: 16:14 13/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace HelloWorld
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write(" Hello World");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!