IMG-LOGO
Trang Chủ Android Bài tập - thiết kế giao diện login - Lập trình android
×

Bài Tập

Bài tập - thiết kế giao diện login - Lập trình android Tạo ứng dụng nghe nhạc - Lập trình Android

Source Code Chia Sẻ

[Share Code] Tạo dự án android đầu tay - Hello World - Lập trình Android [Video] Bài giảng Activity, Intent và cách trao đổi dữ liệu qua Activity - Lập trình Android [Video] Tìm hiểu ListView trong Android - Lập trình Android [Video] Hướng dẫn tạo Food App bằng ListView + BaseAdapter - Lập trình android [Share Code] Tìm hiểu về Component trong Android - Activity trong Android [Share Code] Tìm hiểu về Activity - Truyền dữ liệu giữa Activity - SharedPreferences - Lập trình Android [Share Code] Viết ứng dụng tin tức sử dụng ListView BaseAdapter + ứng dụng quản lý động vật ListView ArrayAdapter - Lập trình Andoird
Bài tập - thiết kế giao diện login - Lập trình android

by GokiSoft.com - 20:13 20/11/2020 1,717 Lượt Xem

Khi người dùng click vào Login -> kiểm tra nếu tài khoản là aptech, pass : 12345 thì hiển thị 1 toast message : đăng nhập thành công -> khác hiển thị login thất bại

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!