IMG-LOGO
× Viết ứng dụng Food - Sử dụng API - Lập trình Android Viết ứng dụng đọc báo RSS - Lập trình Android (Báo Mới app, Viet Nam Net App) Ựng dụng counter down - Lập trình Andoid Viết ứng dụng tải nhạc và tải video online - Lập trình Android Bài tập - Phát triển ứng dụng Food App (Simple) - Lập trình Android Tạo ứng dụng nghe nhạc - Lập trình Android - Sqlite Bài tập - Tạo ứng dụng nghe nhạc sử dụng SharedPreferences - Lập trình Android Bài tập - Phát triển ứng dụng Food App (Simple) - Lập trình Android - Sử dụng RecycleView Bài tập - Viết ứng dụng quản lý thời gian sử dụng điện thoại của trẻ - Lập trình Android Bài tập - Phát triển ứng dụng calculator Android - Khóa học Android Bài tập - Tạo ứng dụng điều khiển hiển thị hình ảnh bằng BroatcastReceiver - Lap trinh Android Bài tập - thiết kế giao diện login - Lập trình android 01. Hướng dẫn học ListView BaseAdapter + Android Studio Phan 1 - Lập Trình Android 02. Hướng dẫn học ListView BaseAdapter + Android Studio Phan 2- lập trình Android 03. Hướng dẫn học ListView BaseAdapter + Android Studio Phan 3 - lập trình Android
Trang Chủ Android Bài tập - Viết ứng dụng quản lý thời gian sử dụng điện thoại của trẻ - Lập trình Android

Bài tập - Viết ứng dụng quản lý thời gian sử dụng điện thoại của trẻ - Lập trình Android

by GokiSoft.com - 19:59 23/08/2021 1,369 Lượt Xem

Bạn được yêu cầu viết một chương trình như sau.

1. Thiết kế đối tượng Schedule gồm các trường thông tin sau:

- startTime: Thời gian bắt đầu

- endTime: Thời gian kết thúc

- msg: Thông báo sẽ hiển thị khi trẻ được sử dụng trong thời gian này.

1. Thiết kế ScheduleActivity chứa thông tin thời gian sử dụng điện thoải của trẻ.

- Sử dụng ListView (ArrayAdapter<String>) Hiển thị tất cả các lịch mà trẻ được phép sử dụng theo cấu trúc của từng Item: msg (startTime:endTime)

- List<String> dataList -> Gợi ý: Bạn cần convert List<Schedule> scheduleList sang List<String> dataList để sử dụng cho ArrayAdapter<String>

- Thiết kế chức năng thêm/sửa/xoá lập lịch sử dụng của trẻ. Sử dụng dialog -> yêu cầu dialog thiết kế gồm 3 EditText cho phép nhập startTime, endTime, msg

2. Viết 1 chức năng trong ScheduleActivity. Kiểm tra xem tại thời điểm bật app có lịch nào trẻ được sử dụng điện thoại ko. Nếu có -> Hiển thị dialog chứa thông tin lên.

P/S: Hình ảnh chỉ mang tích chất minh hoạ.

Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!