IMG-LOGO
× Viết ứng dụng Food - Sử dụng API - Lập trình Android Viết ứng dụng đọc báo RSS - Lập trình Android (Báo Mới app, Viet Nam Net App) Ựng dụng counter down - Lập trình Andoid Viết ứng dụng tải nhạc và tải video online - Lập trình Android Bài tập - Phát triển ứng dụng Food App (Simple) - Lập trình Android Tạo ứng dụng nghe nhạc - Lập trình Android - Sqlite Bài tập - Tạo ứng dụng nghe nhạc sử dụng SharedPreferences - Lập trình Android Bài tập - Phát triển ứng dụng Food App (Simple) - Lập trình Android - Sử dụng RecycleView Bài tập - Viết ứng dụng quản lý thời gian sử dụng điện thoại của trẻ - Lập trình Android Bài tập - Phát triển ứng dụng calculator Android - Khóa học Android Bài tập - Tạo ứng dụng điều khiển hiển thị hình ảnh bằng BroatcastReceiver - Lap trinh Android Bài tập - thiết kế giao diện login - Lập trình android 01. Hướng dẫn học ListView BaseAdapter + Android Studio Phan 1 - Lập Trình Android 02. Hướng dẫn học ListView BaseAdapter + Android Studio Phan 2- lập trình Android 03. Hướng dẫn học ListView BaseAdapter + Android Studio Phan 3 - lập trình Android
Trang Chủ Android Tạo ứng dụng nghe nhạc - Lập trình Android - Sqlite

Tạo ứng dụng nghe nhạc - Lập trình Android - Sqlite

by GokiSoft.com - 19:55 30/08/2021 2,734 Lượt Xem

Viết chương quản lý music. Giao diện chính MainActivity có giao diện như sau

Tạo Option Menu gồm 2 chức năng -> Thêm Bài hát & Thoát chương trình

Khi người dùng chọn Thêm bài hát -> hiển thị ra một activity đặt tên là MusicActivity cho phép thêm bài hát gồm các trường : tiêu đề bài hát, tác giả và hình ảnh thì sinh ngẫu nhiên

(Chú ý : tạo một list các hình ảnh về các bài hát -> luu vào folder drawable của dự án)

Khi click vào tựng Item của ListView bài hát trong MainActivity -> show ra một Context Menu gồm 2 chức năng : Sửa bài hát và Xóa bài hát

- Khi người dùng click xóa bài hat -> thực hiện xóa dư liệu khỏi CSDL và update lại listview

- Khi người dùng click vào sửa bài hát -> thực hiện 1 dialog cho phép sửa bài hát

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!