IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C#
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp) Bài tập - Quản lý điểm thi Aptech bằng C# - Lập trình C Sharp Bài Tập - Quản lý nhà - Lập trình C# | C Sharp

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C# [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 12,356 Lượt Xem

Thực hiện vẽ hình sau

* * * * * *

* * * * *

* * * *

* * *

* *

*

Độ cao N = 6

Yêu cầu nhập N từ bàn phím. Hiển thị ra hình tương tự trên vs độ cao N

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 18:32 01/10/2021


#Ex1398


using System;

namespace Ex1398
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Enter N:");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      int i = n - 1;
      while (i >= 0)
      {
        int j = 0;
        while (j <= i)
        {
          Console.Write("*");
          j++;
        }
        Console.WriteLine("");
        i--;
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Phạm Đăng Khoa [community,C2010L]

Ngày viết: 21:03 30/09/2021using System;

namespace Lesson01
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      
      int n = 6;

      int i = n - 1;
      while (i >= 0)
      {
        int j = 0;
        while (j <= i)
        {
          Console.Write("*");
          j++;
        }
        Console.WriteLine("");
        i--;
      }

    }
  }
}


Đỗ Minh Tâm [community,C2010G]

Ngày viết: 16:22 28/09/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("nhap vao so n:");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      int i = n - 1;
      while (i >= 0)
      {
        int j = 0;
        while (j <= i)
        {
          Console.Write("*");
          j++;
        }
        Console.WriteLine("");
        i--;
      }

    }
  }
}


Kim Văn Thiết [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 12:28 23/09/2021static void bai1()
    {
      Console.WriteLine("Enter N: ");
      int N = int.Parse(Console.ReadLine());
      int A = N;
      for(int i = 0; i < N; i++)
      {
        int j = 0;
        while ( j < A)
        {
        Console.Write('*');
          j++;
        }
        A--;
        Console.WriteLine();
        
      }
    }


Hoàng Văn Huy [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 09:47 23/09/2021


#Program.cs


using System;

namespace Core
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Enter a number: ");
      int num = Console.Read();
      for(int i = 0; i <= num; i++)
      {
        for(int j = 0; j <= i; j++)
        {
          Console.Write("*");
        }
        Console.WriteLine();
      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!