IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C#

Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 13,765 Lượt Xem

Thực hiện vẽ hình sau

* * * * * *

* * * * *

* * * *

* * *

* *

*

Độ cao N = 6

Yêu cầu nhập N từ bàn phím. Hiển thị ra hình tương tự trên vs độ cao N

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hoàng Thiện Thanh [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 09:05 22/09/2021


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Enter the number of max elements:");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      int i = n - 1;
      while (i >= 0)
      {
        int j = 0;
        while (j <= i)
        {
          Console.Write("*");
          j++;
        }
        Console.WriteLine("");
        i--;
      }

    }
  }
}


Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 00:27 22/09/2021


#Program.cs


using System;

namespace Triagle
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Please enter N :");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      for(int i = n - 1; i >= 0; i--)
      {
        for (int j = 0; j <= i; j++)
        {
          Console.Write("*");
        }
        Console.WriteLine("");
      }
      
      
    }

  }
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 17:36 17/05/2021using System;

namespace insao
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      Console.WriteLine("Nhap so pan tu");
      n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = n; i > 0; i--) {
        for (int j = 0; j < i; j++) {
          Console.Write(" * ");
        }
        Console.WriteLine();
      }
    }
  }
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 17:14 17/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace TamGiac
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      for (int i = 6; i >= 1; i--)
      {
        for (int k = i; k >= 1; k--)
        {
          Console.Write("*");
        }
        Console.WriteLine("\n");
      }
    }
  
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 15:33 17/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Inhinhsao
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("NHap N: ");
      int N = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      List<string> str = new List<string>(); 
      
      for(int i = 0; i < N; i++)
      {
        str.Add("*");
        foreach(string s in str)
        {
          Console.Write("{0}", s);
        }

        Console.WriteLine("");
      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!