IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C#

Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 15,405 Lượt Xem

Thực hiện vẽ hình sau

* * * * * *

* * * * *

* * * *

* * *

* *

*

Độ cao N = 6

Yêu cầu nhập N từ bàn phím. Hiển thị ra hình tương tự trên vs độ cao N

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 18:32 01/10/2021


#Ex1398


using System;

namespace Ex1398
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Enter N:");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      int i = n - 1;
      while (i >= 0)
      {
        int j = 0;
        while (j <= i)
        {
          Console.Write("*");
          j++;
        }
        Console.WriteLine("");
        i--;
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Phạm Đăng Khoa [community,C2010L]

Ngày viết: 21:03 30/09/2021using System;

namespace Lesson01
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      
      int n = 6;

      int i = n - 1;
      while (i >= 0)
      {
        int j = 0;
        while (j <= i)
        {
          Console.Write("*");
          j++;
        }
        Console.WriteLine("");
        i--;
      }

    }
  }
}


Đỗ Minh Tâm [community,C2010G]

Ngày viết: 16:22 28/09/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("nhap vao so n:");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      int i = n - 1;
      while (i >= 0)
      {
        int j = 0;
        while (j <= i)
        {
          Console.Write("*");
          j++;
        }
        Console.WriteLine("");
        i--;
      }

    }
  }
}


Kim Văn Thiết [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 12:28 23/09/2021static void bai1()
    {
      Console.WriteLine("Enter N: ");
      int N = int.Parse(Console.ReadLine());
      int A = N;
      for(int i = 0; i < N; i++)
      {
        int j = 0;
        while ( j < A)
        {
        Console.Write('*');
          j++;
        }
        A--;
        Console.WriteLine();
        
      }
    }


Hoàng Văn Huy [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 09:47 23/09/2021


#Program.cs


using System;

namespace Core
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Enter a number: ");
      int num = Console.Read();
      for(int i = 0; i <= num; i++)
      {
        for(int j = 0; j <= i; j++)
        {
          Console.Write("*");
        }
        Console.WriteLine();
      }
    }
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!