IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C#

Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 13,780 Lượt Xem

Thực hiện vẽ hình sau

* * * * * *

* * * * *

* * * *

* * *

* *

*

Độ cao N = 6

Yêu cầu nhập N từ bàn phím. Hiển thị ra hình tương tự trên vs độ cao N

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:18 17/05/2021using System;

namespace bai1398
{
  class TamGiacSao
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      Console.WriteLine("Ve tam giac hinh sao");
      int n, i, j;
      Console.WriteLine("Nhap n: ");
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      for(i = n; i >= 1; i--)
      {
        for (j = 1; j <= i; j++)
        
          Console.Write("* ");
          Console.WriteLine("\n");
        
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 15:07 17/05/2021using System;

namespace Lesson02
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int N;
      N = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = N; i > 0; i--)
      {
        for (int j = 0; j < i; j++)
        {
          Console.WriteLine("*");
        }
        Console.WriteLine("\n");
      }
    }
  }
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 15:04 17/05/2021
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      for (int i = 0; i < 6; i++) { 
        for(int j = 0; j <6-i; j++)
        {
          Console.WriteLine("*");
        }
        Console.WriteLine("\n");
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 14:56 17/05/2021using System;

namespace InHinhTamGiac
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int N;
      N = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      for(int i = N; i > 0; i--)
      {
        for(int j = 0; j < i; j++)
        {
          Console.Write("*");
        }
        Console.WriteLine();
      }
    }
  }
}


Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 19:26 25/06/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lession1
{
  class Class3
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nhap vao n :");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = n; i >= 0; i--)
      {
        for (int j = 0; j < i; j++)
        {
          Console.Write("*");
        }
        Console.Write("\n");
      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!