IMG-LOGO
× Viết ứng dụng Food - Sử dụng API - Lập trình Android Viết ứng dụng đọc báo RSS - Lập trình Android (Báo Mới app, Viet Nam Net App) Ựng dụng counter down - Lập trình Andoid Viết ứng dụng tải nhạc và tải video online - Lập trình Android Bài tập - Phát triển ứng dụng Food App (Simple) - Lập trình Android Tạo ứng dụng nghe nhạc - Lập trình Android - Sqlite Bài tập - Tạo ứng dụng nghe nhạc sử dụng SharedPreferences - Lập trình Android Bài tập - Phát triển ứng dụng Food App (Simple) - Lập trình Android - Sử dụng RecycleView Bài tập - Viết ứng dụng quản lý thời gian sử dụng điện thoại của trẻ - Lập trình Android Bài tập - Phát triển ứng dụng calculator Android - Khóa học Android Bài tập - Tạo ứng dụng điều khiển hiển thị hình ảnh bằng BroatcastReceiver - Lap trinh Android Bài tập - thiết kế giao diện login - Lập trình android 01. Hướng dẫn học ListView BaseAdapter + Android Studio Phan 1 - Lập Trình Android 02. Hướng dẫn học ListView BaseAdapter + Android Studio Phan 2- lập trình Android 03. Hướng dẫn học ListView BaseAdapter + Android Studio Phan 3 - lập trình Android
Trang Chủ Android [Share Code] Bài giảng khoá học Java Android - C1907L

[Share Code] Bài giảng khoá học Java Android - C1907L

by GokiSoft.com - 20:04 06/09/2021 1,456 Lượt Xem

Source Code:

https://bitbucket.org/dieptv/aa2hn-c1907l/src/master/

Bài 8:

- Service: Viết 1 chương download File trên mạng xử dụng service

Ứng dụng android:

Components:
	- Activity
	- Content Provider
	- Service
	- BroatcastReceiver
====================================================================
Bài 7:


Nội dung kiến thức:
- File + database

Storage
	- Internal Storage -> OS -> tạo cho app
	- External Storage -> sdcard

Upgrade database

create table Book (
	_id integer primary key autoincrement,
	name varchar(100),
	price integer,
	author_name varchar(100)
)
Bài 6:

Nội dung kiến thức:
- sqlite

B1. Phân tích dự án đó: thiết kê database cho dự án. -> Sử dụng 1 table comic để quản lý trong dự án.
	Comic -> title, thumbnail, décription

B2. Kết nối ứng dụng <-> sqlite -> Tạo tên CSDL, tables -> dùng lệnh để tạo.
- Tạo CSDL trên sqlite như thế nào?
- Tao table trong database.

create table comics (
	_id integer primary key autoincrement,
	title varchar(100),
	thumbnail varchar(500),
	description text
)

select * from comic

- DAO:
	- model: Comic
	- DAO: ComicModify -> lay danh sach comic, them, sua, xoa du lieu -> Tuong tac vs database
	- Cursor -> resultset -> tro vao vung du lieu tu query
Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!