IMG-LOGO
× Web Service - Quản lý thư viên sách Tạo dự án web service - Phần 1 WebServ - Sax Parser - Quản lý lớp học Sử dụng SAX Parser phân tích tài liệu xml - danh sách môn học
Trang Chủ Java Web + WebService WebServ - Sax Parser - Quản lý lớp học

WebServ - Sax Parser - Quản lý lớp học

by GokiSoft.com - 20:13 28/03/2020 4,320 Lượt Xem

Cho tài liệu xml như sau

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<root title="asdasd" color="red">
	<classRoom>
		<className>C1708I</className>
		<classAddress>285 Doi Can</classAddress>
		<studentList>
			<student>
				<fullname>Nguyen Van A</fullname>
				<age>12</age>
				<address>Ha Noi</address>
				<email>[email protected]</email>
				<gender>Nam</gender>
			</student>
			<student>
				<fullname>Nguyen Van B</fullname>
				<age>12</age>
				<address>Nam Dinh</address>
				<email>[email protected]</email>
				<gender>Nam</gender>
			</student>
			<student>
				<fullname>Nguyen Van C</fullname>
				<age>12</age>
				<address>Ha Nam</address>
				<email>[email protected]</email>
				<gender>Nam</gender>
			</student>
		</studentList>
	</classRoom>
</root>

Thực hiện phân tích tài liệu trên và hiển thị dữ liệu ra màn hình sau khi phân tích.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hùng Nguyễn [C1803L]

Ngày viết: 21:43 15/04/2020

https://drive.google.com/open?id=1Hek72hsqRrE8yftYO5tTo-HpMDTI84bw

Trần Tuấn Anh [C1803L]

Ngày viết: 20:10 14/04/2020

Trần Tuấn Anh [community]

Ngày viết: 19:52 14/04/2020

Lê Duy Đức Long [C1803L]

Ngày viết: 20:03 30/03/2020

https://drive.google.com/open?id=11qLPnBl5Lmsk2L6iTMvVhsc92sYgHqi2

Nguyễn Trường Giang [C1803L]

Ngày viết: 19:08 30/03/2020

Đã sao chép!!!