IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 15:29 22/12/2021 8,807 Lượt Xem

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Lê Sĩ Tuyển [community,C2009I]

Ngày viết: 15:33 10/12/2020

Lê Trọng Nghĩa [community,C2009I]

Ngày viết: 13:50 10/12/2020

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Airplane Comparison</title>

</head>

<body>

<table border="01" style="border-color: #D7D7D7">

<caption>Airplane Comparison</caption>

<tr>

<th rowspan="2"></th>

<th rowspan="2">Laserjet 45<br> Super</th>

<th colspan="2">Airbus</th>

<th colspan="3">Boeing</th>

</tr>

<tr>

<th>A321</th>

<th>A320</th>

<th>737<br>-400</th>

<th>733<br>-600</th>

<th>747<br>-400</th>

<tr>

<td><b>CO<sub>2</sub>Emission Rate<br><center>(kg/km)</center></b></td>

<td><center>1,766</center></td>

<td>9,074</td>

<td>9,149</td>

<td>9,360</td>

<td>7,214</td>

<td>30,638</td>

</tr>

<tr>

<td><b>Total CO<sub>2</sub>Emission<br><center>(1000 km)</center></b></td>

<td><center>1766</center></td>

<td>9074</td>

<td>9149</td>

<td>9360</td>

<td>7214</td>

<td>30638</td>

</tr>

<tr>

<td><b>Filght Passenger<br><center>Capacity(max)</center></b></td>

<td><center>9</center></td>

<td><center>189</center></td>

<td><center>150</center></td>

<td><center>168</center></td>

<td><center>145</center></td>

<td><center>409</center></td>

</tr>

<tr>

<td><b>Number of Passenger<br><center>(70%)</center></b></td>

<td><center>6</center></td>

<td><center>132</center></td>

<td><center>105</center></td>

<td><center>118</center></td>

<td><center>102</center></td>

<td><center>286</center></td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

Lê Trọng Nghĩa [community,C2009I]

Ngày viết: 13:49 10/12/2020

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>WritePad Editor</title>

</head>

<body>

<h1>WritePad Editor</h1>


WritePad is an edior application that allows you to create Wed pageseasily and quickly.<br>

<br>

Steps to open WritePad application:<br>

<br>

<ol style="list-style-type: lower-roman;">

<li>Click <b>Start</b></li>

<li>Click <b>Programs</b></li>

<li>Click <b>WritePad</b></li>

</ol>

Advantages of using a WritePad editor:<br>

<br>

<ul style="list-style-type: square;">

<li>It allows faster creation of Wed pages.</li>

<li>It allows easier updation of text or images in WritePad editor.</li>

<li>It is platform independent.</li>

</ul>

Disadvantades of using a WritePad editor:

<ul style="list-style-type: square;">

<li>It consumes more memory spase.</li>

<li>It requires to fill-in more details such as meta data for each page.</li>

</ul>

</body>

</html>

Nguyễn Hải Đăng [community,C2009I]

Ngày viết: 01:46 10/12/2020

https://newlevel06.herokuapp.com/Day%204/Ex1.html

https://newlevel06.herokuapp.com/Day%204/Ex2.html

nguyen hoang viet [community,C2009I]

Ngày viết: 00:07 10/12/2020

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!