IMG-LOGO
× Xây dựng dự án Session Bean + TMS - Môn EAD Bài tập - Dự án Account Banking - Lập trình EJB - EAD EJB-EAD- Overview chương trình quản lý sách SessionBean + TMS EJB-EAD- Viết chương trình quản lý sách Bài tập - Quản Lý Ngân Hang - Tạo dự án EJB - Session Bean - Lập trình SesionBean EAD-EJB- Xây dựng trang landing page quản lý sở thú EJB-EAD- Quản lý giỏ hàng + sản phẩm SessionBean EJB
Trang Chủ Java Web + EJB (EAD) Bài tập - Quản Lý Ngân Hang - Tạo dự án EJB - Session Bean - Lập trình SesionBean

Bài tập - Quản Lý Ngân Hang - Tạo dự án EJB - Session Bean - Lập trình SesionBean

by GokiSoft.com - 19:53 23/10/2020 1,669 Lượt Xem

Tạo dự án EJB gồm 2 dự án: EJB và Spring MVC

- EJB: Tạo các session bean/Java Bean như sau

1) Tạo JavaBean: Account gồm các thông tin : Số TK, họ tên, số tiền trong tải khoản

2) AccountSessionBean:

2.1) Trả về thông tin tài khoản ngân hàng : Lúc khởi tạo => fake thông tin tài khoản và số tiền lúc đầu.

2.2) Rút tiền từ tài khoản => Tham số truyền vào là money

2.3) Nạp thêm tiền vào trong tài khoản


- Client: Tạo page hiển thị thông tin tài khoản người dùng. Page gồm 2 button: rút tiền và nạp tiền và 1 input nhập số tiền cần nạp và rút. Sau khi thực hiện giao dịch cập nhật lại thông tin chính xác về tài khoản.


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Đã sao chép!!!