IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề EJB-EAD- Overview chương trình quản lý sách SessionBean + TMS
× 1) EJB-EAD- Viết chương trình quản lý sách 2) EJB-EAD- Quản lý giỏ hàng + sản phẩm SessionBean EJB 3) EAD-EJB- Xây dựng trang landing page quản lý sở thú 4. EJB-EAD- Overview chương trình quản lý sách SessionBean + TMS 5) Bài tập - Quản Lý Ngân Hang - Tạo dự án EJB - Session Bean - Lập trình SesionBean

EJB-EAD- Overview chương trình quản lý sách SessionBean + TMS

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 19:16 06/11/2020 2,161 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý thư viên.

Câu 1:

Tạo CSDL đặt tên là library gồm 2 bảng sau

Bảng tác giả : gồm các trường (authorName, birhtday, address, nickname (bút danh))

Bảng sách gồm các trường (id, bookName, price, deliveredDate (ngày phát hành), nickname (bút danh tác giả - liên kết với bảng tác giả), factory (Nhà xuất bản))

Câu 2:

Tạo dự án EJB. Thực hiện các chức năng sau đây

- Tạo session bean stateless cho tác giả  gồm các chức năng : lấy thông tin tất cả tác giả, lấy thông tin tác giả theo nickname, xóa tác giả, cập nhật thông tin tác giả

- Tạo session bean statekess cho sách gồm các chức năng : lấy danh sách các quấn sách theo tác giả, sửa thông tin sách, xóa sách, thêm sách

Câu 3:

Tạo ứng dụng client như sau


Khi người dùng click vào NÚT TÌM KIẾM -> hiển thị toàn bộ quấn sách của tác giả ra table theo định dạnh trên

Khi người dùng click vào NÚT THÊM SÁCH thì sẽ tự động thêm/sửa quấn sách tương ứng đó

Khi người dùng click vào NÚT XÓA SÁCH thì sẽ thực hiện xóa quấn sách khỏi database

Khi người dùng click vào NUT THÊM TÁC GIẢ -> hiên thị dialog hoặc Form cho phép thêm tác giả (chỉ cần chức năng thêm)

Câu 4:

Viết chức năng TMS, khi người dùng click vào nút GỬI thì sử dụng TMS gửi thông tin quấn sách sang ứng dụng như hình sauTheo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Tuấn Anh [C1803L]

Ngày viết: 20:11 14/04/2020

https://drive.google.com/file/d/1F0HRJz6xf1QTAKpWfglOw9CoCCgbmCMq/view?usp=sharingNguyễn Trường Giang [C1803L]

Ngày viết: 16:02 24/03/2020

Trần Tuấn Anh [Community]

Ngày viết: 13:47 24/03/2020

Tran Tuan Anh https://drive.google.com/file/d/1F0HRJz6xf1QTAKpWfglOw9CoCCgbmCMq/view?usp=sharing

Ngô Huy Hoàng [C1803L]

Ngày viết: 21:33 23/03/2020

Lê Duy Đức Long [C1803L]

Ngày viết: 20:04 23/03/2020

https://drive.google.com/open?id=10e4YUv0Ns5dQCOUErX2x_zdQjh6szgOx

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!