IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 15:29 22/12/2021 8,798 Lượt Xem

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

[email protected] [community,C2108L]

Ngày viết: 16:05 17/11/2021

Dương Văn Hoàng [community]

Ngày viết: 11:33 16/11/2021

https://github.com/hoangtran03/Aptech/tree/main/bt1989

Cao Tuấn Minh [community,C2010L]

Ngày viết: 07:28 08/03/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Airplane Comparison</title>
  <style>
    th, td {
      height: 40px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <table border="1" style="text-align: center; border-spacing: 2px;">
    <caption>Airplane Comparison</caption>
    <thead>
      <tr>
        <th rowspan="2"></th>
        <th rowspan="2">Laserjet 45 Super</th>
        <th style="height: 20px;" colspan="2">Airbus</th>
        <th style="height: 20px;" colspan="3">Boeing</th>
      </tr>
      <tr>
        <th>A321</th>
        <th>A320</th>
        <th>737-400</th>
        <th>737-600</th>
        <th>747-600</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th>CO<sub>2</sub> Emisson Rate <br>(kg/km)</th>
        <td>1.766</td>
        <td>9.074</td>
        <td>9.149</td>
        <td>9.360</td>
        <td>7.214</td>
        <td>30.368</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Total CO<sub>2</sub> Emission <br>(1000 km)</th>
        <td>1766</td>
        <td>9074</td>
        <td>9149</td>
        <td>9360</td>
        <td>7214</td>
        <td>30368</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Flight Passenger <br>Capacity (max)</th>
        <td>9</td>
        <td>189</td>
        <td>150</td>
        <td>168</td>
        <td>145</td>
        <td>409</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Number of Passenger<br> (70%)</th>
        <td>6</td>
        <td>132</td>
        <td>105</td>
        <td>118</td>
        <td>102</td>
        <td>286</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</body>
</html>


Cao Tuấn Minh [community,C2010L]

Ngày viết: 07:28 08/03/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>WritePad Editor</title>
</head>
<body>
  <h1>WritePad Editor</h1>
  <div>WritePad is an editor application that allows you to create Web pages easily and quickly.</div><br>
  <div>Steps to open WritePad application:</div>
	<ol style="list-style-type: lower-roman;">
		<li>Click <b>Start</b></li>
		<li>Click <b>Program</b></li> 
		<li>Click <b>WritePad</b></li> 
  </ol>
  <div>Advantages of using a WritePad editor:</div>
  <ul style="list-style: square;">
    <li>It allows faster creation of Web pages.</li>
    <li>It allows easier updation of text or images in WritePad editor.</li>
    <li>It is platform independent.</li>
  </ul>
</body>
</html>


Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 23:16 04/02/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Airplane Comparison</title>
	<style>
		body {
			text-align: center;
		}
	</style>
</head>
<body>

<table border="1" style="margin: 5px auto; border: solid #dad9d9 1px; margin-top: 20px;">
	<caption>Airplane Comparison</caption>
	<thead>
		<tr>
			<th rowspan="2"></th>
			<th rowspan="2">Laserjet 45 <br>Super</th>
			<th colspan="2">Airbus</th>
			<th colspan="3">Boeing</th>
		</tr>
		<tr>
			<th>A321</th>
			<th>A320</th>
			<th> 737 - <br>400 </th>
			<th> 737 - <br>600 </th>
			<th> 747 - <br>400 </th>
		</tr>
	</thead>
	
	<tbody>
		<tr>
			<td><b>CO<sub>2</sub> Emission Rate <br>(kg/km)</b></td>
			<td>1.766</td>
			<td>9.074</td>
			<td>9.149</td>
			<td>9.360</td>
			<td>7.214</td>
			<td>30.638</td>
		</tr>

		<tr>
			<td><b>Total CO<sub>2</sub> Emission<br>(1000 km)</b></td>
			<td>1766</td>
			<td>9074</td>
			<td>9149</td>
			<td>9360</td>
			<td>7214</td>
			<td>30638</td>

		</tr>

		<tr>
			<td><b>Flight Passenger <br> Capacity (max)</b></td>
			<td>9</td>
			<td>189</td>
			<td>150</td>
			<td>168</td>
			<td>145</td>
			<td>409</td>
		</tr>

		<tr>
			<td><b>Number of Passenger <br>(70%)</b></td>
			<td>6</td>
			<td>132</td>
			<td>105</td>
			<td>118</td>
			<td>102</td>
			<td>286</td>
		</tr>
	</tbody>
	</table> 
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!