IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C#

Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 13,778 Lượt Xem

Thực hiện vẽ hình sau

* * * * * *

* * * * *

* * * *

* * *

* *

*

Độ cao N = 6

Yêu cầu nhập N từ bàn phím. Hiển thị ra hình tương tự trên vs độ cao N

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Thành Lâm [T1907A]

Ngày viết: 00:29 18/05/2020


Thanh lam
using System;

public class Class1
{
	public Class1()
	{
		static void Main(string[] args)
    {
			Console.WriteLine("So hang ban can la: ");
			int n = int.Parse(Console.ReadLine());
			for (int i = 0; i <= n; i++)
      {
				for(int j =i; j <= i; j++)
        {
					Console.WriteLine("*");
        }
				Console.WriteLine("\n");
      }


    }
	}
}


Phạm Ngọc Minh [T1907A]

Ngày viết: 10:42 17/05/2020using System;

namespace T1907A
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("So Hang : ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = n; i > 0; i--)
      {
        for (int j = 1; j <= i; j++)
        {
         Console.Write("*");
        }
        Console.Write("\n");
      }
    }

  }

}
  


nguyễn văn huy [T1907A]

Ngày viết: 12:31 16/05/2020using System;

namespace chanle
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      Console.Write("Nhap *: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = n; i > 0; i--)
      {
        for (int j = 1; j <= i; j++)
        {
          Console.Write("*");
        }
        Console.Write("\n");
      }
    }
  }
}


hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 09:29 16/05/2020using System;

namespace Tam_Giac
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap Vao: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = n; i > 0; i--)
      {
        for (int j = 1; j <= i; j++)
        {
          Console.Write("*");
        }
        Console.Write("\n");
      }
    }
  }
}


Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 21:26 15/05/2020using System;

namespace TamGiac
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Enter the row number : ");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      for(int i = n; i >= 1; i--)
      {
        for(int j = i; j >= 1; j--)
        {
          Console.Write(" * ");
        }
        Console.WriteLine("\n");
      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!