IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C#

Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C#

by GokiSoft.com - 10:08 05/10/2021 13,774 Lượt Xem

Thực hiện vẽ hình sau

* * * * * *

* * * * *

* * * *

* * *

* *

*

Độ cao N = 6

Yêu cầu nhập N từ bàn phím. Hiển thị ra hình tương tự trên vs độ cao N

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Ngày viết: 18:18 15/05/2020using System;

namespace hinhtamgiac
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      
      for(int i = 6; i >= 1 ; i-- )
      {
        for(int j = i; j >= 1 ; j--)
        {
          Console.Write(" * ");
        }
        Console.WriteLine("\n");
      }
    }
  }
}


Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 18:12 15/05/2020using System;

namespace Phuongtrinhbacnhat
{
  public class Intamgac
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap so hang: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      for (int i = n; i > 0; i--)    
      { 
        for (int j = 1; j <= i; j++)     
        {
          Console.Write("*");
        }                 
        Console.Write("\n");
      }
    }
  }
}


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 17:41 15/05/2020using System;

namespace tamgiac
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      for(int i = 6; i >= 1 ; i-- )
      {
        for(int j = i; j >= 1 ; j--)
        {
          Console.Write(" * ");
        }
        Console.WriteLine("\n");
      }
    }
  }
}


Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 16:56 15/05/2020using System;

namespace VeTamGiac
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      int i, j, SoHang;
      Console.Write("Nhap so hang: ");
      SoHang= Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (i = 1; i <= SoHang; i++)
      {
        for (j = 1; j <= i; j++)
          Console.Write("*");
        Console.Write("\n");
      }
    }

  }
}Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!