IMG-LOGO
×

Tài Liệu Môn Học

Khoá học lập trình HTML/CSS

Nhập Môn HTML

[Video] Giới thiệu về lập trình web - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất - HTML/CSS [Video] Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web -HTML/CSS

Tìm Hiểu Thẻ HTML5

[Video] Formatting Text using Tags - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) - html tags [Video] Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) - html tags [Video] Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html - HTML/CSS [Video] Tìm hiểu về đường dẫn file (path file) trong HTML/CSS

CSS

[Video] Tìm hiểu thuộc tính trong thẻ html [Video] Giới thiệu CSS & Sử dụng các thuộc tính cơ bản [Video] Hướng dẫn tách biệt CSS và HTML [Video] Xử lý Event trong CSS (:hover, :active, :link, ...) - Lập trinh HTML/CSS

Table & CSS

[Video] Tìm hiểu table trong HTML/CSS - HTML/CSS

Form & CSS

[Video] Thiết kế form trong HTML/CSS/JS [Video] Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS [Video] Bài tập - Thiết kế form gửi email - Lập trình HTML/CSS/JS

Thiết Kế Layout

[Video] Tìm hiểu Frame qua ví dụ quản lý khách sạn HTML/CSS [Video] Hướng dẫn tạo layout bằng thẻ Div căn bản [Video] Hướng dẫn thiết kế layout bằng thẻ div nâng cao (Thiết kế giao diện web gokisoft)
Trang Chủ Học HTML5 - CSS3 Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

Bài tập ôn luyện Table - Lập trình HTML/CSS/JS

by GokiSoft.com - 15:29 22/12/2021 8,830 Lượt Xem

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 21:58 12/10/2020


bai 2
https://dddeee22.herokuapp.com/bai6/bai2_6.html


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 21:17 12/10/2020


#1.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>WritePad Editor</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body style="background-color: white; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; color: black">
	<h1 title="Automobile Gallery">WritePad Editor</h1> 
<br>
WritePad is an editor application that allows you to create Wed pages easily anh quickly.
<br>

<br>
Steps to open WritePad application
<br>
<ol>
	<li>Click <b>Start</b></li>
	<li>Click <b>Programs</b></li>
	<li>Click <b>WritePad</b></li>
</ol>
<br>
Advantages of using a WritePad editor:
<br>

<br>
<ol style="list-style-type: square;"> 
<li>It allows faster creation of Ưed pages.</li>
<li>It allows easier updation of text or images in WritePad editor.</li>
<li>It is platform independent</li>
</ol>
<br>
Disadvantages of using a WritePad editor:
<br>
<ol style="list-style-type: square;">
	<li>It consumes more memory space</li>
	<li>It requires to fill-in more details such as meta data ror each page</li>
</ol>	
</body>
</html>


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 20:41 12/10/2020


#lesson.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Write</title>
</head>
<body>
	<h1><b>WritePad Editor</b></h1>
	<br/>
	<p>WritePad isan editor appication that you to create Web pages easily and quickly.</p>
	<br/>
	<p>Steps to open Write appilication:</p>
	<br/>
	<ol>
		<li>Click <b>Start</b></li>
		<li>Click <b>Program</b></li>
		<li>Click <b>WritePad</b></li>
	</ol>
	<br/>
	<p>
		Advantages of using WritePad editor:
	</p>
	<ol style="list-style-type: square;">
		<li>It allows faster creation of Web pages.</li>
		<li>It allows eaier updation of text or images in WritePad edit editor.</li>
		<li>It is platform independent</li>
	</ol>
	<br/>
	<p>
		Disavantages of using a WritePad editor:
	</p>
	<br/>
	<ol style="list-style-type: square;">
		<li>It consumes more memory.</li>
		<li>It repuires to fill-in more details such as meta data for each page.</li>
	</ol>

  
</body>
</html>


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 17:12 12/10/2020


#bailam4.html


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>WritePad Editor</title>

</head>
<body style="background-color: #90a8d6 , background-repeat: no-repeat; background-size: cover; color: black">
	<h1>WritePad Editor</h1>
	WritePad is an editor application that allows you to create Web pages easily and quickly
	<br>
	Steps to open WritePad application
	<br>
	<ul>i. Click <b> Start</b>
	<br>
  ii. Click <b>Programs</b>
	<br>
  iii.Click <b>WritePad</b></ul>
  <br>
  Advantages of using a WritePad Editor
  <br>
  <br>
  <li>It allows faster creation of Web pages</li>
  <li>It allows easiar updation of text or imagesin WritePad editor</li>
  <li>It is platform independednt</li>
  <br>
  Disadvantages of using a WritePad editor
  <br>
  <br>
  <li>It consumes more memory space</li>
  <li>It requires to fill-in more details such as meta data for each page</li>


		</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!