admin Khoá Học Lập Trình Android FullStack

Khai Giảng :LIÊN TỤC KHAI GIẢNG
Thời Gian : 3 buổi/1 tuần
Thời Lượng : 3 tháng (72 giờ)
Học Phí : 4,000,000
Địa Điểm Học : Hà Nội
Hình Thức Học : Offline
Số Học Viên : 1
Kiến thức Java Core + Toàn bộ Android từ cơ bản đến nâng cao
ĐĂNG KÝ HỌC

admin Khoá Học Lập Trình Java Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao

Khai Giảng :LIÊN TỤC KHAI GIẢNG
Thời Gian : 3 buổi/tuần - lịch sắp xếp
Thời Lượng : 2 tháng (50 giờ)
Học Phí : 3,000,000
Địa Điểm Học : Hà Nội
Hình Thức Học : Offline
Số Học Viên : 1
Sau khoá học bạn sẽ có kiến thức vững chắc về lập trình OOP, Swing, Kết nối Database
ĐĂNG KÝ HỌC

admin Khoá Học Lập Trình PHP & MySQL FullStack

Khai Giảng :LIÊN TỤC KHAI GIẢNG
Thời Gian : 3 buổi/tuần - lịch sắp xếp
Thời Lượng : ~ 3 Tháng (72 giờ)
Học Phí : 4,000,000
Địa Điểm Học : Hà Nội
Hình Thức Học : Offline
Số Học Viên : 2
HTML/CSS/JS + JQuery + PHP & MySQL + Laravel 5.x
ĐĂNG KÝ HỌC
Đã sao chép!!!