Góc Lập Trình > Học C

Tiếng Anh

TRẢ LỜI

Giới Thiệu Về Ngôn Ngữ Lập Trình C

C là một ngôn ngữ lập trình máy tính đa năng, thủ tục, bắt buộc được phát triển vào năm 1972 bởi Dennis M. Ritchie tại Phòng thí nghiệm Điện thoại Bell để phát triển hệ điều hành UNIX. C là ngôn ngữ máy tính được sử dụng rộng rãi nhất. Nó tiếp tục dao động ở mức độ phổ biến số một cùng với ngôn ngữ lập trình Java, cũng phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất trong số các lập trình viên phần mềm hiện đại.

Đối Tượng Học

Hướng dẫn này được thiết kế cho các lập trình viên phần mềm với nhu cầu hiểu ngôn ngữ lập trình C bắt đầu từ đầu. Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn sự hiểu biết đầy đủ về ngôn ngữ lập trình C từ nơi bạn có thể tự đưa mình vào trình độ chuyên môn cao hơn.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi tiếp tục với hướng dẫn này, bạn nên có một sự hiểu biết cơ bản về thuật ngữ lập trình máy tính. Một sự hiểu biết cơ bản về bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào sẽ giúp bạn hiểu các khái niệm lập trình C và di chuyển nhanh trên đường học tập.Nguồn tài liệu dựa trên website : www.tutorialspoint.comĐã sao chép!!!