By GokiSoft.com| 19:43 11/01/2022|
Lập Trình C

Bài tập - Ôn tập C BT2764

Bài 1: Vẽ tam giá sau

*

**

***

****

*****

n = 5. Yêu cầu nhập n từ bàn phím và vẽ tam giá độ cao là n như hình trên -> tam giác vuông


Bài 2:

    *

   **

  ***

 ****

*****

n = 5. Yêu cầu nhập n từ bàn phím và vẽ tam giá độ cao là n như hình trên -> tam giác vuông

Bài 3:

    *

   **

  ***

 ****

*****

n = 5. Yêu cầu nhập n từ bàn phím và vẽ tam giá độ cao là n như hình trên -> tam giác đều

Tags:

Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/2764

Bình luận