IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên

[Video] - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C [Video] Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C [Video] Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím

[Video] Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C [Video] Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C [Video] Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

Mệnh đề điều kiện

[Video] Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

Vòng lặp (for, while, do .. while)

[Video] Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C [Video] - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

Mảng trong C & ôn tập

[Video] Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C [Video] Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

Pointer

[Video] Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C [Video] Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

Function & String & Struct & File

[Video] Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C [Video] Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

Ôn tập tổng quát C

[Video] Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C [Video] Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Phần 1 | Mở đầu cầu trúc dữ liệu & giải thuật là gì? | Khoá học cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Trang Chủ Lập Trình C [Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình - Cách vẽ FlowChart

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình - Cách vẽ FlowChart

by GokiSoft.com - 16:07 17/11/2021 1,123 Lượt Xem

VIDEO BÀI GIẢNG

Lập trình C:
- Tiếp cận với lập trình: Làm quen với thuật ngữ trong lập trình
- Kiến thức căn bản & core
	- Làm quen với lập trình
	- Triển khải các vấn đề sử dụng ngôn ngữ lập trình
	- Nền tảng -> chắc kiến thức C -> tiếp cận với các ngôn ngữ sẽ dễ hơn.

Phương pháp học:
	- Bước đầu tiền -> Code theo -> hiểu -> triển khai lại theo ý của các bạn...

Nội dung học:
	- Hướng dẫn cách chuyển đổi các bài toán trong thực tế -> đưa nó vào trong chương trình phần mềm -> làm như thế nào.

===================================================================================
Tổng Quan

Bài toán trong thức -> bước -> triển khai và đưa nó vào trong chương trình phần mềm -> làm như nào

B1. Bài toán
B2. Giải toán (Áp dụng kiến thức cấp 3) -> tra cứu trên mạng -> tìm lời giải
B3. Mô phỏng lời giải dưới mô hình (flowchart -> diễn dạt thuật toán)
B4. Code -> Lập trình C

==================================================================================
Bài học hôm này:
	Ngôn ngữ lập trình là gi?

	- Con người <-> con người -> ngôn ngữ tự nhiên
	- Máy tính <-> giao tiếp dc -> ngôn ngữ máy -> 101010101010 (ngôn ngữ nhị phân)
	-> để điều khiển dc máy -> học ngôn ngữ máy 101010101... -> rất khó, không thể học đc, .......

	Ngôn ngữ English -> từ vực -> viết câu được
	Ngôn ngữ lập trình -> bộ keyword (32)
		- khai báo 1 số nguyên -> biểu diễn bằng ngôn ngữ lập trình như thế nào???
		- tuân thủ theo đúng chuẩn

	Source File (source code) -> lệnh (các bạn đã viết) -> biên dịch -> ngôn ngữ máy -> máy tính mới hiểu đc

Mã giả -> tương tự như ngôn ngữ lập trình

Bắt đầu chương trình
	Hiển thị "Hello World"
Kết thúc chương trình

BEGIN
	DISPLAY "HELLO WORLD"
END

BEGIN
	NHAP A, B
	TINH C = A + B
	HIEN THI: C
END

-> BIỂU DIỄN GIẢI THUẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Thuật ngữ trong ngôn ngữ lập trình
- Biến (var)
- = -> phép gán giá trị

Bài toán 1)
B1. Vẽ flowchart cho phương trình bậc 1 (ax + b = 0) -> a, b, x => biến (var), a,b: dữ liệu đầu vào (input) -> tìm x (output) - dữ liệu đầu ra
B2. Giải toán
	TH1: a = 0
		- b = 0 -> PTVSN
		- b != 0 -> PTVN
	TH2: a != 0
		- x = -b/a -> Nghiem duy nhat
B3. Vẽ flowchart
Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!