IMG-LOGO
Trang Chủ Tin Tức 04. Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel

04. Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel

by TRAN VAN DIEP - 18:37 18/09/2019 5,239 Views

Hướng dẫn cài đặt Acacha AdminLTE làm trang quản trị cho laravel

Bước 1 : Thực hiện add package vào dự án Laravel


 composer require "acacha/admin-lte-template-laravel:4.*"

Bước 2 : Mở file config/app.php sau đó add đoạn code sau vào array providers/*
* Acacha AdminLTE template provider
*/
Acacha\AdminLTETemplateLaravel\Providers\AdminLTETemplateServiceProvider::class,

Bước 3 : Mở file config/app.php sau đó add đoạn code sau vào mục array alias


/*
 * Acacha AdminLTE template alias
 */
'AdminLTE' => Acacha\AdminLTETemplateLaravel\Facades\AdminLTE::class,

Bước 4 : Thực hiện chạy lệnh sau


php artisan vendor:publish --tag=adminlte --force

Bước 5 : Xem kết quả

Bình luận
lê văn a

Hay quá !


Ngày viết: 15:07 24/09/2019

lê văn a

Hay quá !


Ngày viết: 15:07 24/09/2019

lê văn a

Hay quá !


Ngày viết: 15:07 24/09/2019

lê văn a

Hay quá !


Ngày viết: 15:07 24/09/2019

lê văn a

Hay quá !


Ngày viết: 15:07 24/09/2019

Đã sao chép!!!