IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề 04. Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel
× 1) 01. Hướng dẫn cài composer 2) 02. Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. 3) 03. Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel 4. 04. Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel 5) 05. Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST 6) BT01. Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel 7) BT02. Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel 8) BT03. Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel 9) BT04.Tìm hiểu route trong laravel bài 1 - laravel 10) BT05. Hướng dẫn tìm hiểu get:post + database - laravel 11) BT06. Hướng dẫn paginate + model - laravel 12) BT07. Hướng dẫn học Laravel qua qua ví dụ 1 - laravel 13) BT08. Hướng dẫn học laravel qua ví dụ cross data to view, migration, seeder, db - laravel

04. Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 18:37 18/09/2019 3,333 Lượt Xem

Hướng dẫn cài đặt Acacha AdminLTE làm trang quản trị cho laravel

Bước 1 : Thực hiện add package vào dự án Laravel


 composer require "acacha/admin-lte-template-laravel:4.*"

Bước 2 : Mở file config/app.php sau đó add đoạn code sau vào array providers/*
* Acacha AdminLTE template provider
*/
Acacha\AdminLTETemplateLaravel\Providers\AdminLTETemplateServiceProvider::class,

Bước 3 : Mở file config/app.php sau đó add đoạn code sau vào mục array alias


/*
 * Acacha AdminLTE template alias
 */
'AdminLTE' => Acacha\AdminLTETemplateLaravel\Facades\AdminLTE::class,

Bước 4 : Thực hiện chạy lệnh sau


php artisan vendor:publish --tag=adminlte --force

Bước 5 : Xem kết quả

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!