IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề 03. Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel
× 1) 01. Hướng dẫn cài composer 2) 02. Hướng dẫn tạo dự án Laravel đầu tay. 3. 03. Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel 4) 04. Hướng dẫn cài theme Acacha AdminLTE cho Laravel 5) 05. Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST 6) BT01. Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 1 - Laravel 7) BT02. Hướng dẫn tạo dự án super market - phần 2- laravel 8) BT03. Tạo giở hàng - học lập trình laravel qua project- Phần 3 - laravel 9) BT04.Tìm hiểu route trong laravel bài 1 - laravel 10) BT05. Hướng dẫn tìm hiểu get:post + database - laravel 11) BT06. Hướng dẫn paginate + model - laravel 12) BT07. Hướng dẫn học Laravel qua qua ví dụ 1 - laravel 13) BT08. Hướng dẫn học laravel qua ví dụ cross data to view, migration, seeder, db - laravel

03. Hướng dẫn cấu hình cơ sở dữ liệu và bật chức năng auth có sẵn trong Laravel

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 18:37 18/09/2019 2,239 Lượt Xem

Bước 1 : Truy cập vào

http://localhost/phpmyadmin/

Bước 2 : Vào thư mục của dự án Laravel - htdocs/gokisoft như bài trước. Mở file .env

Tìm đoạn code


DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=homestead
DB_USERNAME=homestead
DB_PASSWORD=secret

Và sửa thành

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=gokisoft
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

Bước 3 : Mở cmd và vào thư mục gốc gokisoft mà thực hiện lệnh sau 


php artisan make:auth

Bước 4 : Sửa lại cấu hình

Mở file : App/Providers/AppServiceProvider

<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\ServiceProvider;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider {
	/**
	 * Bootstrap any application services.
	 *
	 * @return void
	 */
	public function boot() {
		//
	}

	/**
	 * Register any application services.
	 *
	 * @return void
	 */
	public function register() {
		//
	}
}

Sửa lại thành

<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Support\ServiceProvider;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider {
	/**
	 * Bootstrap any application services.
	 *
	 * @return void
	 */
	public function boot() {
		Schema::defaultStringLength(191);
	}

	/**
	 * Register any application services.
	 *
	 * @return void
	 */
	public function register() {
		//
	}
}

Bước 5 : Thực hiện lệnh


php artisan migrate

Mờ lại link 

http://localhost/gokisoft/public/

Chúng ta có giao diện mới


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!