IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề [Share Code] - Video - Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel
× 1) [Video][Laravel] Tìm hiểu Route trong Laravel + Học lập trình laravel qua ví dụ Hello World, ax+b=0, Hiển thị danh sách sinh viên 2) Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Hello World trong Laravel Phần 1 3) Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ Tính giai thừa trong Laravel Phần 2 4) Lập trình Laravel - Truyền dữ liệu từ Controller qua View - Ví dụ hiển thị danh sách sinh viên trong Laravel Phần 3 5) Tìm hiểu GET/POST trong Laravel qua ví dụ nhập thông tin người dùng - Lập trình Laravel 6) [Share Code] Nội dung bài học truyền dữ liệu Controller tới View + GET/POST trong laravel - Lớp T1907A 7) [Video] Hướng dẫn tìm hiểu layout trong Laravel - qua ví dụ tạo website tin tức - Lập Trình Laravel 8) Học Laravel qua ví dụ thêm & hiển thị tài khoản người dung - DB::Insert - DB::get - Paginate - Khoá Học Laravel 9) [Video] Bài tập quản lý sách bằng Laravel - Full Source Code quản lý sách - Lập trình Laravel 10) [Share Code] - Video - Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel 11. [Share Code] - Video - Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel 12) Video - Tìm hiểu Auth trong Laravel

[Share Code] - Video - Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 16:13 13/07/2020 1,271 Lượt Xem


Bai Tap >> Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel

Source Code

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!