IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel
× 1) Tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel 2) Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel 3) Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel 4) Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý khách sạn- Lập trình Laravel 5) [Clone Website] Học Layout thông qua clone website - Creative Theme Bootstrap Free - Lập trình Laravel 6) Tìm hiểu migration trong laravel - Lập trình laravel 7) Tìm hiểu paginate trong laravel - Quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel 8) Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel 9) Chương trình quản lý sách - Lập trình PHP, Laravel 10) Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel 11. Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel 12) Website thi trắc nghiệm lập trình Aptech - Lập trình laravel - Lập trình PHP

Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 16:10 10/07/2020 1,314 Lượt Xem

Yêu cầu:

- Tạo bảng khách hàng gồm các trường thông tin sau: Tên khách hàng, mã KH -> tự tăng, số điện thoại, email, địa chỉ, ngày sinh

- Bảng quản lý danh mục sản phẩm. (gồm tên danh mục, id tự tăng)

- Bảng sản phẩm (tên sản phẩm, giá bán, id danh mục, link hình ảnh, mô tả)

- Bản đơn hàng : id tự tăng, id khách hàng, tổng tiền, ngày tạo.

- Chi tiết đơn hàng: id tự tăng, id đơn hàng, id sản phẩm, số lượng, tổng tiền, ngày tạo

- Fake dữ liệu KH, danh mục sản phẩm, sản phẩm.

Giao diện thiết kế


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Chia sẻ từ lớp học

Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Ngày viết: 20:08 13/07/2020

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!