By GokiSoft.com| 23:47 04/11/2021|
Học Laravel

[Video] - Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel BT1735


HOẶC
B1. Phân tích database
- Tạo bảng.
- Fake du lieu

B2. Route
- Tao 1 file route > attendence.php => dky trong project
- Tao 1 controller => Attendence/AttendenceController
- Tao Route
	- /attendence/index => hien thi danh sach lich day trong ngay hom nay.
	- /attendence/view => Hien thi diem danh => sua diem danh


Source Code:

https://github.com/tranvandiep/T1907A-Laravel

Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel

Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/1735

Bình luận