IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel
× 1) Tìm hiểu Route - Controller - View trong Laravel 2) Giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0) bằng Laravel - Lập trình laravel 3) Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel 4) Tìm hiểu route + truyền dữ liệu từ controller tới view qua bài quản lý khách sạn- Lập trình Laravel 5) [Clone Website] Học Layout thông qua clone website - Creative Theme Bootstrap Free - Lập trình Laravel 6) Tìm hiểu migration trong laravel - Lập trình laravel 7) Tìm hiểu paginate trong laravel - Quản lý sản phẩm - Lập trình Laravel 8) Quản lý sinh viên bằng Laravel - Lập trình Laravel 9) Chương trình quản lý sách - Lập trình PHP, Laravel 10. Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel 11) Tạo 1 POS bán hàng cho siêu thị - Supper Market - Lập trình Laravel 12) Website thi trắc nghiệm lập trình Aptech - Lập trình laravel - Lập trình PHP

Chương trình quản lý điểm danh Aptech - Lập trình Laravel - Lập trình PHP/Laravel

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 15:59 10/07/2020 1,362 Lượt Xem

Tạo bảng sinh viên gồm các trường sau. Tên, Mã SV (trường khoá chính), email, địa chỉ, ngày sinh.

Tạo bảng lịch dạy gồm có trường : id tự tăng, môn học (kiểu varchar), giáo viên dạy (kiểu varchar), frametime (nhận giá trị 0 => dạy thứ 2, 4, 6. Nhận giá trị 1 => dạy thứ 3, 5, 7). Giờ bắt đầu (datetime), giờ kết thúc (datetime), ngày bắt đầu học, ngày kết thúc môn học (date), note : Ghi chú.

Tạo bảng điểm danh gồm các trường: id tự tăng, id lịch dạy, mã sinh viên, trạng thái (0: vắng, 1 tham gia hoặc nghỉ có phép), thời gian điểm danh, thời gian sửa, ghi chú.

Yêu cầu:

Tạo 3 bảng trên, fake dữ liệu cho 2 bảng : sinh viên, tạo lịch dạy

Viết chương trình quản lý điểm danh gồm các chức năng sau. (Chỉ cần điểm danh 1 lần cho 1 buổi học)

- Hiển thị danh sách lớp học đang diễn ra học

- Click vào lớp học : Hiển thị ra bảng cho phép điểm danh như hình sau. Nếu đã điểm danh thì cho phép cập nhật lại

- Click vào lớp học -> xem được nút thống kê => hiển thị ra bảng tỷ lệ tham gia lớp học.

Màn hình quản lý điểm danh


Màn hình điểm danh


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!