By GokiSoft.com| 18:23 30/10/2021|
Học Laravel

[Bài Viết] Hướng dẫn tắt debug khi upload dự án laravel lên HOST BT153

Tình huống : Trong quá trình phát triển dự án -> chúng ta thường bật chế độ debug để chúng ta kiểm soat được chương trình chúng ta gặp lỗi gì -> để tiện cho phần sửa lỗi. Nhưng khi đưa lên host thì chắc chắn rằng chúng ta cần phải tắt nó đi, tránh người dùng nhìn được các lỗi code trong lập trình của chúng ta

Hình ảnh lỗi khi debug phát triển dự án

Để tắt lỗi trên -> các bạn mở file .env trong dự án Laravel và sửa đoạn code sau

APP_DEBUG=true

Thành

APP_DEBUG=false

Khi đó lỗi trên sẽ trở thành


Liên kết rút gọn:

https://gokisoft.com/153

Bình luận